Per Fogelstrand, vd och medgrundare, Kromnigon AB. Mikroskopbild av vävnadssnitt där cellerna lyser i olika färger.

Flerfärgsmikroskopering hjälper forskare med nya cancerbehandlingar

Nya läkemedel baserade på immunsystemets kraft att angripa tumörceller har ökat chanserna för cancerpatienter att bli friska. Men för att kunna medicinera bättre eftersöks en mer avancerad mikroskopering. Något som medtech-bolaget Kromnigon har utvecklat tekniker för.

2015 forskade Per Fogelstrand och Ulf Yrlid på immunceller som dirigerar återväxt av celler i skadade blodkärl. Forskarna upplevde då stora svårigheter med att färga olika celltyper samtidigt i vävnaden och att särskilja cellerna i mikroskopet. En nöt som de till slut knäckte och deras tekniska lösningar blev starten för det som Kromnigon idag levererar.
– Mikroskopering är oerhört vackert och har alltid intresserat mig. Det är dessutom inspirerande att våra teknologier är eftertraktade inom cancerforskning för att bättre individanpassa nya cancerbehandlingar, säger Per Fogelstrand, företagets vd, som tillsammans med Ulf Yrlid grundade bolaget.

Genomslag med Nobelpriset 2018
Kromnigons teknologi för att färga celler heter StreptaClick. Den bygger på att snabbt och enkelt ladda de antikroppar som används vid vävnadsfärgning med rätt färg. Färgen sätts fast genom ett helt nytt sätt att använda den inom biokemin välkända molekylen streptavidin. Intresset för teknologin fick en rejäl skjuts 2018 när Nobelpriset i medicin belönade upptäckten att cancer kan botas genom att aktivera kroppens eget immunförsvar så att det angriper och dödar tumörcellerna.

Visualisering av immunceller och tumörceller samtidigt
För att kunna visualisera immunceller och tumörceller samtidigt krävs multifärgning, alltså att färga flera olika celler samtidigt med hjälp av antikroppar. Multifärgning ger en bättre helhetsbild av sjukdomsförloppet i vävnaden, vilket underlättar behandlingsbesluten. I dag används i Sverige främst traditionell mikroskopering inom cancerdiagnostik där man färgar vävnadssnitt med en färg per snitt. En metod som Per Fogelstrand tror kommer att kompletteras med multifärgning och flerfärgsmikroskopering.
– Redan idag är dessa metoder viktiga verktyg för framtagning och utvärdering av nya cancermediciner, avslutar han.

Kromnigon är ett expansivt företag med säte i Göteborg. Företaget saluför StreptaClick-produkter som underlättar och förbättrar multifärgning. Kromnigon har även utvecklat hårdvaran SpectraSplit, som möjliggör snabb flerfärgsmikroskopering med sju färger.

Läs mer på: www.kromnigon.com

Kontakt: per@kromnigon.com