3 tips: Så kan innovativ rekrytering göra dig till en mer attraktiv arbetsgivare

Kampen om talanger är stenhård och för att lyckas attrahera ny arbetskraft måste företag arbeta kreativt med sin rekrytering. Det är möjligt att göra traditionella metoder till sina egna med hjälp av innovation – men det finns faktorer som företag glömmer på vägen. Här tipsar Sveriges ledande employer branding-byrå om vad ni behöver göra för att öka ert employer brand.

Den innovativa rekryteringsbranschen genomgår en stor förändring. Som arbetsgivare i dag går det inte längre att förlita sig på att talanger självmant söker sig till företaget. Det krävs generellt en betydligt större insats innan en potentiell kandidat väljer att ta steget och byta arbetsgivare. Det menar Robin Ström, Digital Strategy Manager & Product Owner på KSMG.

– Makten ligger hos arbetstagaren på ett sätt vi inte sett förr. Det hybrida arbetssättet i kombination med smidiga, digitala rekryteringsprocesser gör att arbetsgivaren tvingas visa upp sina bästa sidor på nya sätt för att lyckas attrahera rätt kompetenser, vilket kräver ett gediget arbete med sitt employer brand. Personalomsättning är dyr och vill inte kandidater jobba hos ett företag har man snart inget företag att driva. Därför har frågan om employer brand snabbt tagit sig upp på ledningsgruppsnivå.

Kreativitet ger resultat
För att lyckas attrahera rätt medarbetare behöver man dock inte uppfinna hjulet på nytt, menar Ström. Det finns ett antal standardaktiviteter som traditionellt används inom rekrytering som kan öka ett företags employer brand – om man innoverar sättet man gör dem på.
– Det har hänt extremt mycket på bara tio år! Det som förut handlade om att välja ut sina kandidater eller anlita en rekryteringskonsult som aktivt sökte upp kandidater handlar nu i stället om att ständigt hålla sig ajour, ligga steget före och informera arbetstagare om varför de ska jobba hos just er.

Han konstaterar att konkurrensen har ökat, och så även sättet vi rekryterar.
– När KSMG grundades för tolv år sedan sålde vi jobbannonser på Facebook och människor tyckte det var jättemärkligt. I dag säljer vi arbetsgivarvarumärken, långsiktiga koncept och ständigt pågående annonsering på sociala och digitala kanaler, exempelvis på TikTok, där många företags målgrupper faktiskt befinner sig.

Erbjuder innovativa lösningar
I dag erbjuder KSMG en automatiserad lösning som möjliggör för deras kunder att löpande skapa sina egna annonser och nå ut med sina lediga tjänster. Utöver det erbjuder de också skräddarsydda datastrategier för att främja kundernas tillvaratagande av data. Genom API-lösningar blir det möjligt för kunderna att tillvarata data från deras tidigare annonsering och andra employer branding-initiativ.

Det finns mängder med data som företag skapar på olika håll i organisationen men som de sedan inte samlar och nyttjar i flera led. Genom detta arbetssätt säkerställer KSMG att deras kunder återanvänder den data som de redan har samtidigt som den också ständigt fylls på och förnyas. På så sätt skapas en skalbar annonsering som genererar resultat för hela organisationen.

Att hitta rätt metod för att nå ut genom bruset kräver enligt Robin Ström ett långsiktigt employer branding-arbete. Här är KSMG:s tre bästa tips på hur man bör arbeta för att på ett innovativt sätt förebygga kompetensbristen på lång sikt – och boosta attraktiviteten.

1. Sätt arbetarens hälsa i fokus!
Kommunikationen bör fokuseras till att prata om vikten av balans i arbetslivet. Hur arbetar ni med att främja medarbetarnas hälsa och känsla av trygghet. Hur visar ni att ni värdesätter deras välmående? Vilka förmåner kan de ta del av och vilka möjligheter till utveckling finns? Dagens arbetssökare är ute efter flexibilitet. Berätta hur ni kan ge dem det.

2. Glöm inte relationen till medarbetarna
Det är lätt att bara titta framåt och försöka bygga relation med nya potentiella medarbetare – men glöm inte era nuvarande och tidigare kollegor. De är bolagets viktigaste marknadsföring och ingenting slår en stark ambassadör. Med god internkommunikation undviker ni att sprickor i organisationen uppstår och sprider sig utåt.

3. Rekrytera när konkurrenterna inte gör det
När potentiella kandidater är på sommarledighet och njuter i hängmattan har de mer tid för eftertanke – är det inte dags att testa något nytt, ändå? Genom att öka er kommunikation och rekrytering under perioder då konkurrenterna inte gör det ökar er chans att nå ut och få en större genomslagskraft och mer synlighet – för samma investering.

Robin konstaterar att det viktiga är att hitta kärnan i sin verksamhet och planera aktiviteter utifrån kandidaternas synvinkel.
– Vi på KSMG har kunder som redan i augusti börjar planera inför nästa års sommarrekryteringar och många arbetar i dag mot rekryteringskrav där det handlar om att hitta mycket kompetens på en och samma gång. För dessa typer av initiativ är det extra viktigt att lägga en tydlig strategi och sedan ha en partner som hjälper till att nå sina mål. Det är där vi på KSMG kommer in.

 

KSMG House of Employer Branding är Sveriges ledande employer branding-byrå och den enda full-service-aktören i branschen. De arbetar med strategisk och kreativ employer branding genom processorienterade och datadrivna metoder. Med nytänkande samarbeten banar de väg för utveckling och hjälper organisationer att lyckas genom att skapa, forma, implementera och kommunicera starka arbetsgivarerbjudanden.

Läs mer på KSMG.se