Lisa Hasselström, CEO på KSMG House of Employer Branding.

Employer branding – stärker och utvecklar morgondagens arbetsplatser

Det är tydligt att det just nu är talangerna som styr arbetsmarknaden. Många organisationer skriker efter kompetens och står inför en avgörande utmaning de närmaste åren. Hur ska man göra för att särskilja sig som arbetsgivare och locka rätt kompetens för att i längden också nå de långsiktiga bolagsmålen?

Många organisationer vittnar om svårigheter med att rekrytera rätt medarbetare, något som i förlängningen hindrar bolagens möjlighet att växa. Lisa Hasselström, CEO på KSMG House of Employer Branding, som jobbar med att skapa, forma och kommunicera arbetsgivarerbjudanden, säger att det fortfarande är ”arbetstagarnas marknad”.

– Konkurrensen om att attrahera de bästa och mest relevanta talangerna består och det finns inga prognoser på att det kommer förändras.

Den grupp som är mest attraktiv på arbetsmarknaden är de högutbildade och erfarna men samtidigt är det också de som är allra svårast att attrahera. Den främsta orsaken till deras tveksamhet för nytt jobb är osäkerheten i omvärlden och att de har det bra idag.

– För de som redan sitter på bra jobb med hög lön finns i nuläget ingen anledning att byta arbetsplats, särskilt givet de rådande finansiella utmaningarna med ränteläget och den politiska oron. En undersökning som vi nyligen gjorde visar att man tänker på det ekonomiska läget dubbelt så mycket idag som för ett år sedan, säger Lisa.

Employer branding – avgörande för att säkra kompetens
Där har ett strategiskt arbete med employer branding en stor roll. Det är helt enkelt avgörande att visa vem man är och positionera sig som arbetsgivare för att locka talang.

– Organisationer som arbetar långsiktigt med employer branding mot nuvarande och framtida talanger kommer att ha mer engagerade kollegor som i sin tur genererar ett större värde till bolaget. Med hjälp av långsiktig employer branding, internt såväl som externt, skapas en lägre personalomsättning som i slutändan påverkar sista raden för bolaget.

– Dessutom vet vi att en arbetsgivares bästa ambassadörer är deras personal och att nöjda och engagerade medarbetare är mer produktiva, säger Lisa.

Långsiktighet och internt samarbete
Framgångsrikt employer branding-arbete är ett pågående projekt som bör involvera och engagera flera avdelningar inom organisationen. Samarbetet mellan HR, Marknad, Kommunikation och givetvis också Ledningsgruppen är avgörande för att etablera ett tydligt och unikt arbetsgivarvarumärke.

– Det du som arbetsgivare erbjuder ska vara sant, särskilja sig från konkurrenterna och dessutom kontinuerligt bekräfta varför de nuvarande medarbetarna har valt att vara en del av organisationen. Löftet behöver inte vara perfekt, man får gärna prata om utmaningar, men som arbetsgivare måste man vara trovärdig och transparent, säger hon.

Lyft det som är unikt
En stor utmaning är att sticka ut från sina konkurrenter. Där menar Lisa att företag bör lyfta fram sin egen USP snarare än att försöka konkurrera med de hetaste bolagen. Precis som i allt varumärkesarbete gäller det att arbeta med sitt employer brand konstant och inte bara när man står inför rekryteringar. Ett starkt förankrat och väletablerat arbetsgivarvarumärke hjälper organisationer att nå sina långsiktiga, finansiella mål. Bolagens största värde i dag är humankapital.

– Det viktigaste av allt är att arbetsgivarlöftet efterlevs och att den som anställs blir guidad rätt så att personen stannar kvar. Vi vet alla hur mycket det kostar att rekrytera, avslutar Lisa.

KSMG House of Employer Branding hjälper organisationer att nå framgång genom att skapa, forma, implementera och kommunicera sitt erbjudande som arbetsgivare. Genom strategisk och kreativ employer branding bygger de starka arbetsgivarvarumärken inom alla branscher världen över.

Läs mer på:

https://www.ksmg.se/sv/