Bra ventilation är viktig för hälsan

Luftkvalitet är en avgörande faktor för hur vi mår. För att luften ska vara bra så krävs effektiv ventilation. Det vet man på Kuben Ventilation, som utvecklar innovativa lösningar som både är tystgående och energisnåla.

Genom årens lopp har Kuben Ventilation konstruerat en mängd olika typer av ventilationsaggregat. Den senaste innovationen heter Kuben 550AW, ett aggregat för villabruk som kombinerar ventilation, värmepump, tappvarmvatten, luftvärme och radiatorvärme eller golvvärme i ett och samma aggregat. Som tillval kan man även få integrerad kyla för sommarperioden. En innovativ lösning som vi är helt ensamma om.

– Att kombinera flera olika branscher och produkter till ett enda köptillfälle medför många fördelar. Som villaägare har man annars separata lösningar för vatten, värme, ventilation och kyla med olika leverantörer och olika garantiavtal – något man slipper med vår lösning, säger Staffan Berg, vd för Kuben Ventilation.

Vi har alla befunnit oss i olika rum med dålig ventilation. Bristfällig luft kan snabbt göra att man känner sig hängig och trött, men det kan också föra med sig allvarligare konsekvenser, till exempel astma och allergi.

Undersökningar har dessutom kunnat visa att förbättrad ventilation innebär reducerade vårdkostnader, flera arbetsdagar genom mindre sjukfrånvaro, bättre arbetsprestation och lägre personalomsättning.

Bullerstörningar är en annan faktor som påverkar hälsan negativt. Ventilationsutrustning kan ofta vara ganska högljudd, vilket Kuben jobbar aktivt med för att minimera.

– Vi är världsunika på den fronten. När många andra tillverkare först nu börjar mäta decibel A är vi redan i full färd med att mäta decibel C (lågfrekvent buller) på våra ventilationsaggregat.

Aggregaten har dessutom en hög energiåtervinning och de aggregat som har inbyggd värmepump är extremt energisnåla och således mycket klimatsmarta.

– Bland annat bygger vi in marknadens effektivaste luft/ vattenvärmepump i våra aggregat. Dessa drivs med det absolut senaste, mer effektiva och mycket miljövänligare kylmedlet R32. Alla våra ventilationsaggregat har energieffektiva EC-fläktar som inte genererar någon förlust av värme. Vi har också sett till att ventilationsaggregaten inte har så många rörliga delar överhuvudtaget, för att på så sätt hålla nere servicebehovet. Allt detta bidrar till att vi har toppresultat när man mäter ventilationsaggregatens livscykelkostnader, säger Staffan Berg.