Här får lärare chans att växa

För Kunskapsförbundet Väst är det viktigt att utvecklingsarbetet drivs av lärarna och att eleverna står i centrum. På deras skolor är det försteläraren som tillsammans med rektorn tar fram strategier och involverar hela kollegiet. Det viktigaste är tillit menar Maria Hildefors, utvecklingschef på Kunskapsförbundet Väst.

Det viktigaste för ett lyckat utvecklingsarbete enligt Maria är att ledningen, skolornas rektorer och lärarna känner tillit till varandra och har samma mål; att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt.

–– Vi har utvecklat en modig arbetsplats där våra lärare, med ledningens stöttning, vågar titta på hur de jobbar, vad som behöver ändras och att prova nytt, berättar Maria.

Att lärarna ska vara kugghjulen i utvecklingsarbetet är en självklarhet för Kunskapsförbundet Väst. För att stötta dem anordnar ledningen regelbundna träffar för skolorna, och varje termin har de kompetensutvecklingsdagar där lärare träffas och diskuterar problem de stöter på i sin undervisning.

– Jag leder även ett nätverk för våra förstelärare som står i förbindelse med universitet och forskning. Våra lärare kan därmed fortsätta att utvecklas även efter sin examen och ta in forskningsresultat i klassrummen, förklarar Maria.

”Vi vågar utmana varandra”

Carina Carlander är förstelärare i matematik och geografi på Nils Ericsonsgymnasiet. Hon håller i en utvecklingsgrupp för matematik med träffar varannan vecka. Tillsammans upptäckte de att deras elever gärna arbetar vid whiteboards. De testade därför att sätta upp whiteboards på samtliga väggar i matematiksalarna och såg ett ökat intresse och lärande bland eleverna.

– Tillsammans provar vi olika tankar och diskuterar resultaten. Att ledningen stöttar och uppmuntrar oss till att prova nytt gör oss modiga och vi vågar utmana varandra, säger Carina och avslutar; 

– Chansen att få lära av och med varandra i en tillåtande miljö gör att vi ständigt kan utvecklas, vilket är väldigt spännande. 

Läs mer på www.kunskapsforbundet.se.

Carina Carlander och Maria Hildefors

 

Om Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet finns i Trollhättan och Vänersborg och driver de kommunala skolorna Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet samt Vuxenutbildningen. I Kunskapsförbundet finns 750 medarbetare och 6000 elever. Mer information finns på kunskapsforbundet.se.