Förvalta dina möjligheter med L.E.B System: ”Vi anpassar det efter hur ni arbetar”

Det är av förklarliga skäl viktigt för alla företag att sticka ut jämte sina konkurrenter. För fastighetsförvaltande företag med många likheter emellan krävs ett system anpassat efter just deras specifika arbete och förutsättningar för att bättre kunna utmärka sig. Där kommer L.E.B System in i bilden.

– Vi sätter er förvaltning i system, säger Anders Wallgren, CEO på L.E.B System.

Behovet av olika fastighetsförvaltare är och kommer med största sannolikhet alltid att vara stort. Men med stort behov ökar också konkurrensen – och att ha ett välfungerande system för att snabbt och effektivt kunna handskas med sin förvaltning blir således vitalt.

– Det är ju av en anledning som varje specifik förvaltare finns till, de har ju något unikt där. Det fångar vi upp, tar vara på och vidareutvecklar. För att nå en effektiv process internt och med sina kunder så behövs ett system därefter, säger L.E.B Systems vd, Anders Wallgren.

– Det får inte vara ett glapp mellan hur systemet jobbar och hur man faktiskt vill jobba.

Ett rollbaserat system
Väl inuti systemet möts du av din dashboard – där du ser det som är relevant för just dig. Det innebär att exempelvis en hyresgäst ser sina ärenden, utföraren ser det som är prioriterat för dagen och en fastighetschef ser sina relevanta nyckeltal.

– Det är rollbaserade gränssnitt som jobbar mot samma information. Som förvaltare kan du snabbt och smidigt se vilka ärenden som kommit in, vilka avtal som måste tas hand om, om några hus stuckit iväg och drar mer energi än andra. Det blir en anpassad bild utefter det som är viktigt för din specifika roll. 

– Hållbarhetsperspektivet är viktigt och naturligt för oss i och med att vi jobbar med underhållningsrutiner, energiuppföljning och vakanskontroll. Allt leder till en optimal resursanvändning, berättar Anders Wallgren.

En unik tjänst
Det råder inte nödvändigtvis någon brist på system likt det som L.E.B System tillhandahåller, men på ett plan gör de annorlunda än många andra. Många väljer att köpa in standardsystem där förvaltarna själva måste förhålla sig till hur det fungerar. L.E.B System gör tvärtom.

– Vi anpassar det efter hur ni arbetar och vilka roller ni har. Det gör att vi sticker ut jämfört med många andra på marknaden. Vi brukar säga att vi sätter kundens förvaltning i system istället för tvärtom, avslutar han. 

Läs mer om L.E.B System här

L.E.B System AB levererar ett heltäckande konfigurerbart och rollbaserat system för fastighetsförvaltning. LEB har verkat inom branschen i 30 år och levererat rutiner för teknisk och ekonomisk förvaltning till många av Sveriges mest kompetenta fastighetsförvaltare, både inom privat och offentlig sektor.

Besök oss på Fastighetsmässan i Kista 24-25 november eller på leb.se.