Läkemedelsförsäkringen – ett unikt kollektivt skyddsnät

Nästan alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas av läkemedelsförsäkringen (LFF). Likt ett kollektivt skyddsnät skyddar försäkringen den som drabbats av en läkemedelsskada. Robert Ström, vd på LFF, förklarar att Läkemedelsförsäkringen ger ett bättre skydd än vad vanlig svensk skadeståndslagstiftning gör.

– Innan ett läkemedel kommersialiseras går det igenom omsorgsfulla prövningar. Trots det finns alltid en risk för biverkningar eftersom alla i viss mån kan vara biologiskt olika.

Patienter som skadas av läkemedel kan få ersättning via domstol med hjälp av skadeståndslagen eller produktansvarslagen – men också via Läkemedelsförsäkringen (LFF). Nästan alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas av LFF och den som har blivit skadad av ett läkemedel kan därför anmäla skadan till bolaget, som prövar ärendet.

– Utan försäkringen skulle en patient behöva stämma ett läkemedelsföretag i domstol med egen advokat. Vi kräver ingen inblandning av domstol och ger en bevislättnad i jämförelse med en domstolsprocess, men det leder ändå till samma ersättningsgrunder. Den som inte skulle bli nöjd med ett beslut har även rätt att överklaga beslutet till Läkemedelsskadenämnden, förklarar Robert Ström, vd på bolaget.

Då gäller försäkringen
Försäkringen ersätter omkostnader i samband med skada, sveda och värk, invaliditet eller inkomstförlust. Den gäller enbart för läkemedel som är anslutna till LFF och som köpts genom apotek i Sverige, läkemedel som fåtts i svensk sjukvård eller som getts vid kliniska prövningar.

”Tar ett solidariskt ansvar”
Det var redan 1 juli 1978 som LFF bilades som en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige. I dag står 99 procent av läkemedelsförsäljningen i Sverige bakom LFF – forskande läkemedelsbolag, generikabolag, parallellimportörer, Apoteket, distributionsbolag samt forsknings- och utvecklingsbolag. Även vissa landsting och staten tecknar försäkring för sina kliniska prövningar. Samtliga äger en aktie i LFF, av totalt 251 aktier.

– Men vi är inte vinstdrivande, om vi går med vinst går det till framtida skadeutbetalningar. Centralt är det solidariska ansvaret för att en person som drabbas av en läkemedels-skada enkelt ska få ekonomisk kompensation, säger Robert, och fortsätter:

– Jag är övertygad om att denna typ av försäkring kommer att utvecklas även i andra länder inom en snar framtid, avslutar han.

Presenteras av:

Den mest förmånliga försäkringen för den som skadas av läkemedel
Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Läs mer här