Europaspåret – snabbare resa över Öresund

Öresundsbron, som invigdes år 2000, har gjort livet enklare för alla som pendlar till Köpenhamn och även för dem som reser till och från Copenhagen Airport. Text: Anna Bjur

Idag är trycket på bron mycket högt och förväntas öka drastiskt när den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, som ska förbinda Danmark med Tyskland, står klar. Då väntas en 80-procentig ökning av svensk-tyskt transitgods.

– Sedan förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn blev klar har det funnits en diskussion kring nästa projekt, den så kallade HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Vi har vid sidan om diskussionerna utrett förutsättningarna för en överfart mellan Landskrona och Köpenhamn, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör i Landskrona.

Landskrona stad ser stora vinster med en ny förbindelse mellan Öresundsregionen och Köpenhamn, och har presenterat en uppdaterad rapport som beskriver projektet, vars namn går under Europaspåret.

– Europaspåret är en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn som ger en restid mellan städerna på 14 minuter. Tack vare kortare restider över sundet kan vi utöka den gemensamma arbetsmarknadsregionen, då fler människor ges möjlighet att jobbpendla mellan Sverige och Danmark, säger Christian Alexandersson. För att knyta samman arbetsgivare med arbetskraft krävs god infrastruktur som underlättar för arbetspendling.

– Här ser vi att Europaspåret är en lösning på flera av de utmaningar som både Sverige och Danmark står inför idag. Vi står dock inför en politisk låsning. Våra beslutsfattare har fastnat vid gamla idéer, där Helsingborg har över dubbelt så lång restid till Köpenhamn mot vad det skulle ta med Europaspåret. Det innebär att den lösning som är mest relevant kommer i skymundan, fortsätter Christian Alexandersson.

Europaspåret förkortar inte bara restiden mellan flera städer i södra Sverige och Köpenhamn, utan svarar även mot Skånes behov av att mer gods lyft över till järnvägen.

– Förslaget om HH-förbindelsen hanterar inte godstrafik utan riktar enbart in sig på persontåg och biltrafik. Europaspåret är unikt i sitt slag i och med att det kan hantera alla slags järnvägstransporter, både godståg och persontrafik, avslutar Christian Alexandersson.

Presenteras av:

Europaspåret möjliggör nya förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling.

Läs mer på www.europasparet.se