Petra Falk, specialist inom gruppliv och hälsa på Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar om sin sjukvårdsförsäkring: “Gynnar både arbetsgivaren och arbetstagaren”

En effektiv sjukvårdsförsäkring täcker inte bara när man blir sjuk eller skadar sig – utan även tiden före och efter. Länsförsäkringar erbjuder en omfattande sjukvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till kvalitetssäkrad vård, rehabilitering och hälsofrämjande insatser.

Stress, psykisk ohälsa, sömnsvårigheter och en stillasittande vardag, vi alla tampas med en hel del utmaningar i vardagen. Därför erbjuder allt fler arbetsgivare privat sjukvårdsförsäkring till sina anställda som ett komplement till den offentligt finansierade sjukvården.

Hälsofrämjande insatser
För att minimera risken att de anställda drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom ingår hälsofrämjande tjänster i Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring.

– Förebyggande insatser kan förhindra sjukdom, vilket leder till en tryggare arbetsplats, nöjdare medarbetare och framför allt lägre sjukfrånvaro. Det gynnar såväl arbetsgivaren som arbetstagaren, säger Petra Falk, specialist inom gruppliv och hälsa på Länsförsäkringar.

En portal för de anställda
Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring ger medarbetarna tillgång till en hälsoportal där de kan ta del av allt som har med försäkringen att göra. En uppskattad tjänst på portalen är det digitala hälsotestet, där den anställda helt anonymt får svara på ett antal frågor och därefter ges råd utifrån hälsostatusen. Alla förebyggande hälsotjänster på portalen kan kunderna nyttja helt utan självrisk, betonar Petra Falk.

– Genom portalen har alla försäkrade tillgång till avgiftsfri distansvård, personligt samtalsstöd, webbaserade KBT-program samt artiklar och filmer om hälsa och välmående.

Täcker alla former av vård
Till skillnad från vanlig företagshälsovård täcker Länsförsäkringars försäkring även sådant som inte är relaterat till arbetsplatsen.

– Ibland är det jobbet som påverkar hemmalivet och ibland är det tvärtom, det gör ingen skillnad! Oavsett anledning har den försäkrade rätt till snabb kvalitetssäkrad vård, avslutar Petra Falk.

Läs mer här

Om Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den offentligt finansierade sjukvården, och har blivit allt viktigare för många företag. Den ger snabb tillgång till rätt insatser och hjälper företagaren att ta sitt ansvar inom arbetsmiljöarbetet. Kunders betyg kring vårdleverans mäts löpande och ligger oförändrat på mycket höga nivåer.

Läs mer här