”Vi måste spegla våra kunder och 3,8 miljoner människor är inte likadana”

Länsförsäkringar AB toppar nyckeltalsinstitutet Jämix årliga lista över jämställdhet bland finansiella bolag. Att man ligger i framkant bottnar i det kundägda, i att jobba genuint och strukturerat med frågan och i att inse att man aldrig blir klar, menar Carin Dunér som är HR-direktör på Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar AB ägs av länsförsäkrings­bolagen och är en organisation med kundfokus.

– Följden blir att vi jobbar väldigt proaktivt och långsiktigt. Det gäller allt, även jämställdhetsarbetet. Kundvärde och kundupplevelse är inte trendord hos oss, berättar Carin Dunér. 

Att jobba långsiktigt innebär tydliga mål och nyckeltal, att hela tiden mäta och att stödja arbetet på olika sätt. Exempel är befordringsmöjlig­heter, systemstöd för nolltolerans mot diskriminerande beteenden och det kvinnliga nätverket Qnet. 

– Vi startade Qnet när vi behövde få fram fler kvinnor på ledande positioner. I dag har vi en jättebra balans från företagsledning till gruppchefsnivå, men fortsätter utveckla framtida kvinnliga ledare genom Qnet. Det stärker kulturen hos oss.

Ett fokusområde är balans i arbetsgrupperna.

– I vissa yrkeskategorier finns ibland ett underskott av ett visst kön. Vi tror inte det är bra. Vi har definierat en bra balans till 60/40-principen och alla chefer har som uppdrag att nå dit. Det är en stor fördel med balans och roligare att gå till jobbet om det finns större mångfald.

Mångfald omfattar mer än bara kön, något som är naturligt i en kundägd organisation.

– I en omvärld med ökad förändringstakt måste vi våga tänka olika. Det är nödvändigt för en kultur som tänker nytt och vågar utmana. Vi måste spegla våra kunder för att bygga produkter och tjänster som gagnar dem, och 3,8 miljoner människor är inte likadana avslutar Carin Dunér. 

Presenteras av:

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. De äger Länsförsäkringar AB som driver gemensamma affärer inom bank och försäkring, strategiskt utvecklingsarbete och hjälper länsförsäkrings¬bolagen att bli framgångsrika. Jobb finns inom t ex bank, försäkring, Compliance, juridik och IT.