Nationella kompetensteamet arbetar
för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen med att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Arbetet tar avstamp i alla människors grundläggande rättigheter, om rätten att få vara barn, rätten till kroppslig integritet och att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet, rätten att få leva med den man vill, rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.
– Allt fler känner till att vi finns vilket är väldigt positivt. Skolan ska vara en frizon för barn och unga men samtidigt finns det barn och unga som blir kontrollerade även under skoltid. Därför är det viktigt att de utsatta får rätt stöd och vård för att vi ska få ett samhälle som är jämställt för alla oavsett bakgrund, betonar Bayan Nasih, socionom och sakkunnig i det Nationella kompetensteamet.

Utöver stöd till nationella myndigheter och övriga länsstyrelser driver Nationella kompetensteamet en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för konsultation i ärenden där barn och unga är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
– Du som möter barn och unga i ditt arbete kan göra skillnad, du är viktig. Informera och visa att du finns, att det går att prata med dig, att du kommer att lyssna och hjälpa. Det ska inte ligga hos barn och unga att be om hjälp. Vi yrkesverksamma som möter utsatta barn och unga har det yttersta ansvaret att våga se, våga fråga och våga agera, avslutar Negin Amirekhtiar, jurist och sakkunnig i det Nationella kompetensteamet.

Presenteras av: Länsstyrelsen Östergötland

Stödtelefonen startade mars 2014 och t.o.m. december 2019 har 3 518 samtal rörande 4 250 individer inkommit. Minst 54 procent av dem var under 18 år och en stor majoritet var flickor och kvinnor, även om också pojkar och män kan vara utsatta.

Mer information om vårt arbete kan du läsa på www.hedersfortryck.se.

Numret till vår stödtelefon är: 010 - 223 57 60