Många saknar ännu en visselblåsartjänst – trots nya lagen

En ny lag som tvingar många organisationer att införa en visselblåsartjänst infördes i december.

– Många organisationer saknar fortfarande en rapporteringskanal, säger Petter Tiger, vd på Lantero, som sedan 2014 sätter upp visselblåsarlösningar och stöttar organisationer på området. 

Visselblåsning handlar om att anställda i organisationer anonymt ska kunna informera ledningen om att något oegentligt sker. Det kan beröra till exempel ekonomisk brottslighet, mutbrott, miljöbrott, stora säkerhetsrisker eller allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Enligt den nya lagen måste både offentliga och privata arbetsgivare med ett visst antal anställda möjliggöra rapportering av missförhållanden via en intern visselblåsarfunktion. För organisationer med mer än 250 anställda gäller kravet från den 17 juli i år.

– Många hör av sig och undrar vad som krävs av en visselblåsartjänst. Det finns mycket att vinna på att göra medvetna val, både vid bemanning, implementering och när man sätter rutiner, säger Petter Tiger. 

Petter Tiger, vd på Lantero. Foto: Olof Holdar.

Lanteros lösning hostad

Den tekniska lösning som Lantero erbjuder är hostad och ligger helt utanför kundens IT-system. Via ett online-formulär kan medarbetaren göra en anmälan, men det finns också möjlighet att erbjuda stöd för en muntlig anmälan genom en ständigt bemannad telefonisttjänst.

All data som samlas in ligger på servrar i Sverige och uppfyller alla legala krav, som GDPR.

Handläggningsprocessen kan bemannas som kunden vill, med interna eller externa resurser. Önskar man en extern utredare kan Lantero matcha kunderna till advokatbyråer i sitt nätverk.

– Vårt system skapar en struktur för arbetet. Visselblåsaren lämnar information på ett sådant sätt att underlaget blir tydligt och utredningsbart. Vårt handläggningsverktyg driver sedan hela processen framåt, förklarar Petter Tiger och tillägger:

– Kunderna får högkvalificerad och fullt oberoende utredningshjälp, men med kontroll och förutsägbarhet i kostnaderna. Advokaten jobbar enligt fasta ramar och gör en första utredning till en fast kostnad.

Lantero kan stödja

En visselblåsartjänst måste också skydda alla inblandade under hela processen.

– Det är viktigt att skydda visselblåsaren och den som pekas ut i ett ärende. Men många tänker inte på riskerna för den ansvariga handläggaren som kan hamna i konflikt med nära kollegor eller med sin egen chef. Även denne måste skyddas, säger Petter Tiger.

Att tekniskt rulla ut Lanteros visselblåsartjänst går fort. Utmaningen ligger snarare i att få till rutiner som bygger bort potentiella intressekonflikter och vidare att få ett kommunikationsarbete som bidrar på bästa möjliga sätt till en god organisationskultur.

– Vi har jobbat länge med de här frågorna och drivs mycket av att få vara ett aktivt bollplank till våra kunder – både när vi sätter upp lösningen och i de situationer då visselblåsarärenden plötsligt skapar spänningar och problem för kunden, avslutar Petter Tiger.

Läs mer på: www.lantero.se