Läromedelsbrist går ut över de svagaste elevgrupperna

Elever med funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter behöver undervisningsmaterial som är anpassade för just dem. Vanda Lönngren, förläggare och delägare i Lära förlag menar dock att det till stor del saknas i dag.

– Lärare till elever med särskilda behov lägger mycket tid på att klippa och klistra ihop eget undervisningsmaterial – tid de i stället kunnat lägga på eleverna. Läromedelsbristen går framför allt ut över de redan svagaste elevgrupperna, där bristen på adekvata material ofta är störst, säger hon.

Åldersadekvat innehåll på rätt nivå

Lära Förlag ger ut specialpedagogiska och lättlästa läromedel för alla åldrar. Jana Fröberg, förläggare och delägare, säger att äldre elever med funktionsnedsättningar ofta blir hänvisade till läromedel skrivna för yngre åldrar – men de flesta tonåringar med dyslexi eller IF vill inte arbeta i en bok med söta nallar.

– De vill ha åldersadekvat innehåll på sin svårighetsnivå. Vi jobbar för att ta fram moderna, inspirerande, tillgängliga och målgruppsanpassade läromedel för elever med särskilda behov – oavsett vad de särskilda behoven beror på. Våra läromedel skrivs av lärare och specialpedagoger med mångårig erfarenhet och vi har en kontinuerlig dialog om upplägg och innehåll med såväl skolor som med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Läs mer 

Se läromedelsutbudet här

Om Lära Förlag
På Lära Förlag anser vi att utbildning är en rättighet och att alla elever ska ha möjlighet att få vara med på sina villkor. För det krävs adekvata läromedel. Därför tar vi fram unika läromedel för unika elever!

• Vi skriver på lätt svenska
• Vi skriver begripligt
• Vi har en enkel och tydlig formgivning
• Våra läromedel är målgruppsanpassade!
• Vårt material passar utmärkt för en bred elevgrupp
• Vi ger ut både tryckta & digitala versioner
• Vi har inlästa versioner av våra flesta böcker
• Vi skriver övningsfrågor på många nivåer
• Vi tillämpar ett genus- och mångfaldsperspektiv

Läs mer här