Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor – fortbildningar för lärare och rektorer i alla skolformer

Alla behöver kontinuerlig kompetensutveckling - även lärare och rektorer. Våra drygt 60 fortbildare är verksamhetsnära, legitimerade lärare och rektorer med spetskompetens inom sina områden. De är erfarna föreläsare och processledare, stadigt förankrade i aktuell forskning och beprövad erfarenhet samt väl insatta i skolans styrdokument.

För dig som är lärare eller rektor så innebär det att du på våra fortbildningar får fungerande verktyg som du kan börja använda direkt. Formaten varierar: interaktiva kurser för mindre grupper, konferenser, processfortbildningar och omfattande skolutvecklingsprojekt. Vi jobbar digitalt eller på plats i hela landet.

Områden som vi lyfter just nu: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, nyheterna i Lgr22, relationskompetens, differentierad och inkluderande undervisning samt psykisk hälsa och hållbara studier. Missa inte heller vårt utbud av fortbildning speciellt för skolans och förskolans ledare.

”Otroligt givande, intressant och nära verkligheten och verksamheten. Hanterbart och lättillgängligt material och struktur. Så inspirerande!"

”God struktur och bra blandning mellan föreläsning och diskussioner. Konkreta modeller att utgå från. Bra att få fortbildas med människor från liknande verksamhet."

Lärarfortbildning är specialister på kompetensutveckling för lärare och rektorer – från förskola till vuxenutbildning.

Skanna koden och anmäl ditt intresse!


Visst vill du fortsätta utvecklas? Skanna QR-koden och anmäl ditt intresse, för att få ta del av vad som är aktuellt och få bli bjuden på kostnadsfri kunskap i form av t.ex. artiklar och webbinarier.