Datadrivna fastighetssystem ger insikter för bättre beslutsfattande

Medan det finns många likheter mellan de flesta fastighetsförvaltande bolag, har ändå de allra flesta unika behov och förutsättningar. Därför är det viktigt med ett konfigurerbart, datadrivet och rollbaserat fastighetssystem som går att anpassa efter varje bolags behov.

– Vi levererar inte bara ett system. Vi vill veta vilken effekt systemet ska ge hos våra kunder och hur deras förutsättningar och möjligheter ser ut, säger Anders Wallgren, vd för L.E.B. System AB.

De flesta systemleverantörer inom fastighetsbranschen fokuserar på att ta fram separata lösningar för varje process inom fastighetsförvaltning. Baserat på över 30 års erfarenhet av fastigheter och IT har LEB valt att ta ett större grepp.

– Vi har samlat alla centrala rutiner i ett och samma modulbaserade system eftersom det ger våra kunder avsevärda fördelar. Alla parter bidrar till att bygga upp en gemensam och delad information, samtidigt som systemdriften både blir enklare och mer kostnadseffektiv. Hållbarhetsmålen blir enklare att nå. Därtill medför det sammanhållna gränssnittet att alla användare känner sig bekväma med systemet, oavsett vilken funktion eller modul de arbetar inom.

Dataanalys ger nya insikter
LEB tror på datadrivna system, gärna med grunddata från byggprocessen via BIM-modeller, som byggs på med realtidsdata via till exempel IoT-lösningar och SÖ-system. Informationen kompletteras sedan utifrån traditionella förvaltningshändelser som avtalstecknande, felanmälningar, underhållsåtgärder och liknande. Resultatet blir att hyresgäster, leverantörer och personal tillsammans får ett delat och pålitligt systemstöd som är relevant på riktigt.

– Alla data analyseras sedan i fastighetssystemet för att skapa en helhetsbild av behov och förutsättningar, såväl som för att skaffa värdefulla insikter som man sedan kan använda som framtida beslutsstöd. Det ger en ovärderlig möjlighet i en alltmer digitaliserad fastighetsbransch.

Väx in i systemet
Anders Wallgren betonar att övergången till ett datadrivet arbetssätt inte behöver ske i ett svep. I stället rekommenderar han ofta kunderna att börja i de delar av verksamheten som är mest tungjobbade. Med rätt ambitionsnivå i de olika rutinerna kan man åstadkomma stor förändring på kort tid och sedan bygga ut systemet efter hand.

– Det går alldeles utmärkt att växa in i systemet – det är byggt för det. Visst, på någon nivå är alla företag lika; man har personal, kunder och något man säljer, men därefter sticker de flesta ut. Några jobbar från skrivbordet, andra från mobilen. Det kräver effektiva, konfigurerbara system som går att anpassa efter varje bolags behov. Med andra ord, i LEB konfigureras kundens fastighetssystem utifrån de begrepp, organisationsnivåer och processer som används. Systemet anpassar sig, inte tvärtom.

Sätter kundens förvaltning i system
LEB inleder varje kundsamarbete med en tydlig bestånds- och behovsanalys. Tack vare en erfarenhetsbaserad femstegsplan som tar hänsyn till allt från ärendehantering och energiuppföljning till avtalsadministration och underhållsplanering, kan bolaget snabbt och enkelt hjälpa kunderna att komma på banan med det nya systemstödet.

– Fastighetsbranschen arbetar mot en mängd komplexa regelverk och har ett stort behov av ordning och reda. Här kan vi hjälpa till – vi sätter kundens förvaltning i system, för ökad effektivitet och minskade kostnader, avslutar Anders.

Läs mer om LEB System här

L.E.B System AB levererar ett heltäckande konfigurerbart och rollbaserat system för fastighetsförvaltning såväl för molnet som för On Prem. LEB har verkat inom branschen i 30 år och levererat rutiner för teknisk och ekonomisk förvaltning till många av Sveriges mest kompetenta fastighetsförvaltare, både inom privat och offentlig sektor.

Läs mer om hur ni kan förvalta era möjligheter på LEB.se