Lejagruppen

Lejas VD Johan Olsson | Leja utför asfaltering i Botkyrka
 Lejas VD Johan Olsson | Leja utför asfaltering i Botkyrka

De går i bräschen för hållbara transporter

För Lejagruppen är hållbarhetsarbetet en viktig grundsten i koncernens verksamhet. Nu satsar de på helt fossilfria transporter – innan 2030.

Lejagruppen har en gedigen historia som sträcker sig ända tillbaka till 1940-talet. Det var då de två lastbilscentralerna Spånga-Järfälla och Mälaröåkarna grundades. År 2006 slogs åkerierna ihop under namnet SpångaMälarö LBC AB.  Tio  år senare bytte hela verksamheten – som då hade utökats markant – namn till Leja.
– Leja är i dag strukturerat i sju bolag varav tre är våra huvudnäringar: åkeri, schakt och transport samt entreprenad. Vi har cirka 100 medarbetare och en sammanslutning av ett stort antal individuella åkare under vårt paraply. Det gör att vi har en bred, samlad kompetens och många års erfarenhet bakom rattar och spakar, säger Johan Olsson, vd på Leja.

Enligt Sveriges Åkeriföretag förväntas efterfrågan på transporter öka stadigt – samtidigt riktas ljuset mot transporternas påverkan på miljö och klimat. För Leja handlar hållbarhetsarbete om att bidra till en förändring, snarare än att det ska se bra ut på pappret.
– Vi försöker därför tänka hållbart i både smått och stort, från ekologisk kaffe till solceller på kontorslokalernas tak. Vår certifiering för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015 bidrar till ett strukturerat arbetssätt där vi ständigt driver oss själva framåt, säger Jenny Kleiner, hållbarhetschef på Leja.

Bolaget har antagit Transportutmaningen, som innebär att de senast 2030 endast ska utföra fossilfria inrikestransporter.
– Men vår målsättning är att lyckas nå dit snabbare än 2030. I ett nytt projekt undersöker vi bland annat hur vi kan hitta bra och kostnadseffektiva alternativa drivmedel för vårt åkeri. Biogas, HVO100 och RME är bara några exempel. Vi tror att det kommer behövas en fördelning av olika bränslesorter då tillgången i framtiden kan bli problematisk om man bara satsar på ett alternativ, säger Johan Olsson.

Som ett Fair Transportföretag lever Leja upp till krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Det handlar om att mäta, öppet redovisa och ta ansvar för en ständig förbättring.
– Just nu testar vi ett system med fokus på sparsam körning. Några förare har fått möjlighet att i realtid via en skärm i sin lastbil följa och därmed även kunna förbättra sitt körbeteende, säger Johan Olsson.

All statistik från körningarna följs upp av Leja och om projektet faller väl ut, är bolagets förhoppning att kunna installera skärmarna i alla åkerifordon.
– Det är en win-win-situation – vi kan minska både våra utsläpp och slitaget på lastbilarna och samtidigt spara på bränsle. Dessutom kan förarna se hur de är rankade i jämförelse med andra förare. Det sporrar dem till att köra bättre och mer miljömedvetet än sina kollegor, avslutar Jenny Kleiner.

Läs mer

Leja-gruppen har tre huvudnäringar:

  • Åkeri
  • Schakt och transport
  • Entreprenad

Leja Schakt & Transport AB arbetar med transporter, uthyrning av containrar, snöröjning, sandsopning och försäljning av grus och jordprodukter. Leja Entreprenad AB tillgodoser marknaden för markentreprenader såsom till exempel vägbyggnationer och vägunderhåll. Leja Åkeri AB kör uteslutande distribution.

Läs mer om Leja på www.lejagruppen.se.