Så utvecklar Ebersteinska gymnasiet framtidens e-sportspelare

Många förutspår att e-sporten i framtiden kan bli en av världens största sporter. Det är en sport, liksom bransch, som utvecklas i raskt tempo – vilket också ställer krav på de deltagande, men även på utrustningen. På Ebersteinska gymnasiet i Norrköping finns e-sportsutbildningen som nu går in på sitt sjätte år som aktiva.

Att kombinera e-sport och skola i ett är ett tämligen nytt koncept, men i takt med e-sportens genomslag världen över ökar även mängden skolor som öppnar för möjligheten. En av dessa är Ebersteinska gymnasiet i Norrköping som med en e-sportsfokuserad idrottsutbildning ämnar för att utveckla eleverna inom dels e-sport, men likväl även inom bland annat uthållighet, träning och kost.

– Barnsjukdomarna som tillkommer när man startar en ny idrottsprofil har vi vuxit ifrån. Man märker att allt fler förstår och intresserar sig för vårt koncept nu, jämte starten 2016. Skillnaden nu är att folk förstår att utbildningen kräver mer än enbart spelande, säger Jonas Dahl, tidigare aktiv spelare och numera huvudinstruktör på utbildningen.

– Det finns inget proffs som spelar hela tiden. Det krävs att de sköter den fysiska biten också: kost, sömn, ergonomi och så vidare.

Tydligt upplägg
Upplägget kring utbildningen är ett tämligen enkelt sådant. Genom att kombinera en nationell gymnasieutbildning med e-sport får eleverna alla förutsättningar för en god utveckling inom området. Förutom spelandet beblandas utbildningen även med många gympass och idrottsteori.

– Vårt mål är att ge dem den bästa möjliga chansen att lyckas, och för att göra det krävs det att de kan bibehålla fokus – vilket även är en fundamental egenskap inom e-sport. Grundkonceptet är att det ska få en utbildning som de kan söka sig vidare med, men likväl även vidareutbilda sig inom just e-sporten, förklarar Drazen Dijak, samordnare.

Mycket fokus ligger även på inkvotering. Att alla ska inkluderas är en självklarhet i alla skolor, men här innebär det ett ytterligare steg. Med hjälp av tätt samarbete hittar eleverna nära vänner som de även blir goda lagkamrater med och tävlar och tränar ihop.

– Många kan uppfatta e-sport som en individuell sport. Det är det väldigt sällan, och det är knappast där individualismen segrar, fortsätter Drazen Dijak.

Framgång genom samarbeten
Goda förutsättningar är viktigt inom alla branscher och sporter, men kanske ännu viktigare inom e-sporten. Till skillnad från mer traditionella sporter utvecklas det digitala fortfarande i raketfart, och saker kan snabbt bli föråldrade och kräva nya uppgraderingar. På Ebersteinska finns en sporthall, med ett 50-tal PC-system och konsoler, där varje enskild elev får en personlig dator.

– Samarbeten med olika aktörer möjliggör att vi kan vara i framkant och uppgradera när det behövs. Det som vi har med till exempel Lenovo är ett absolut måste för att vi och eleverna ska lyckas, menar Jonas Dahl.

Eleverna har även tillgång till lokalen och medföljande kök även utanför lektionstid och på helger – under premissen att de även klarar av sina övriga skolämnen.

– Självklart är e-sporten viktig, men fokus får inte heller försvinna från andra ämnen. Vi är väldigt noga med att eleverna och dess vårdnadshavare förstår vårt koncept innan de börjar; vad vi kräver, och vad de kan kräva tillbaka. Det vi kräver är att skolan också fungerar, det är det viktiga för oss, säger Jonas Dahl och Drazen Dijak avslutar:

– Vi stämmer av väldigt ofta, finns det risk för underkända ämnen lägger vi mer tid på dessa ett tag. Balans är väldigt viktigt för att lyckas och vi ger dem verktygen för att lyckas inom både skola och e-sport.

Läs mer om Lenovo här

Fakta om Ebersteinska och e-sport: Ebersteinska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola belägen i Norrköping, e-sport som idrottsprofil har funnits sedan HT2016. Idrottsprofilen läses som ett utökat program med fokus på e-sport i alla tre år. E-sporteleverna på skolan har vunnit flertalet utmärkelser inom ålderskategorin 15-20 år i League of Legends, Counter-Strike, FIFA, Overwatch och Rocket League.