Gaming kan vara ett utmärkt verktyg i grundskolan

Ord som gaming, Fortnite och esport används nästa varje dag i danska grundskoleklasser. Om gaming hanteras på rätt sätt – och med rätt utrustning – kan det fungera som ett kraftfullt verktyg i undervisningen, menar en IT-didaktisk konsult.

Datorspel och esport har kommit att ta stor plats under de senaste åren. Det märker man i medierna där esportlag som Astralis vinner världsmästerskap, men också hemma i barnrummen, där Fortnite och Counter-Strike har blivit en favoritsysselsättning bland ungdomar.

Även i grundskolan börjar datorspel inta en mer framträdande roll. Om de används på rätt sätt kan dessa datorspel fungera som ett kraftfullt pedagogiskt och didaktiskt verktyg, som kan hjälpa ungdomarna både professionellt och socialt.

Det menar Andreas Binggeli, IT-didaktisk konsult vid Centrum för läromedel på Köpenhamns Yrkeshögskola, som utbildar lärare i nya digitala läromedel som kan användas i undervisningen. Här betraktas datorspel som ett verktyg som kan användas för många olika uppgifter i grundskolan.

”Skolan handlar inte längre bara om matematik, danska och geografi. Det är ett föråldrat sätt att tänka. År 2020 är undervisningen inriktad på att ungdomarna inte bara ska utvecklas i enskilda ämnen. De ska också utveckla andra färdigheter genom undervisningen, säger Andreas Binggeli.

Till exempel kan datorspel användas som ett verktyg för problemorienterat lärande: Det populära FIFA-spelet kan användas för att lära sig förstå statistik, och konstruktionsspelet Minecraft för att lära sig om spatial kreativitet och samarbete. Strategispelet StarCraft kan bidra till en förståelse för resurser och ekonomi.

Fortnite gör ungdomar bättre på att samarbeta
”Fortnite är ett otroligt bra spel när det kommer till att lära sig arbeta tillsammans. Spelet går så fort att om du inte samarbetar, planerar och tänker framåt, dör du omedelbart. Att utveckla en strategi, följa den, samarbeta och upprätthålla en god laganda, är allihop färdigheter som 2000-talets ungdomar måste ha, säger Andreas Binggeli.

Kirsten Haase är av samma åsikt. Hon är utbildningsansvarig i Gladsaxe kommuns skolförvaltning, med särskilt ansvar för teknikförståelse. På Gladsaxes skolor använder man datorspel som ett verktyg för att skapa en motiverande, samtida och inkluderande inlärningsmiljö.

”Det intressanta med spel är att de kan öka elevernas lust till att lära sig något. Man använder spel som en metod, men också som en motivationsfaktor, eftersom spel är en stor del av unga människors liv utanför skolan. Spel erbjuder en inlärningsmiljö som även engagerar den grupp ungdomar – ofta pojkar – som är mycket skickliga på olika spel och därför också ofta blir duktiga på att skapa strategier, samarbeta och kommunicera, inte sällan på både danska och engelska”, säger Kirsten Hasse.

Ha färdigheter och utrustning redo
Om en utbildningsinstitution överväger att använda datorspel i undervisningen är det viktigt att man dels tar det på allvar, dels inte tvingar det på lärarna, tror Kirsten Haase.

Andreas Binggeli håller med. Han tycker det är viktigt att man ända från början har en professionell målsättning med spelen och att man tänker på vad varje spel kan användas till.

”Det är också viktigt att man har stöd från institutionens IT-avdelning, så att man till exempel vet att skolans IT-nätverk kan hantera att en hel klass spelar samtidigt. Detsamma gäller för datorer och hårdvara: Man måste kunna vara säker på att skolans datorer faktiskt kan hantera de spel man vill använda i undervisningen. Annars faller det hela platt till marken”, säger Andreas Binggeli.

Läs mer

För oss på Lenovo är innovation inte bara något vi gör. Den är en del av vårt dna. Den gör oss till den vi är och kännetecknar allt vi gör – från mobilen i din ficka och glödlamporna i ditt smarta hem till servrarna i ditt datacenter. Och mycket mer.

Lenovo.se