Vikten av fysisk ergonomi i skolvärlden

Förslitningsskador, minskad social kompetens och synfel. Det kan bli konsekvenserna för barn och ungdomar när undervisning digitaliseras – om ansvariga inte planerar för elevers, likväl pedagogers, välmående.

Att omfamna digitaliseringen i skolan är ett måste, eftersom våra digitala verktyg inte kommer att försvinna längre fram. Snarare tvärtom. Därför är det nyttigt för elever att lära sig tidigt hur dessa fungerar och på så vis ha lättare att hänga med när det blir dags för högre studier och arbetsliv. 

Modern teknik i skolmiljö innebär också att alla – oberoende av hemmiljö – får möjlighet att ta del av dessa hjälpmedel, vilket är väldigt bra ur ett demokratiskt perspektiv.

– Digitala verktyg kan göra det lättare att läsa och skriva – speciellt för elever med särskilda behov, förklarar AnnaLisa Osvalder, professor i Människa-maskinsystem och universitetslektor i ergonomi.

AnnaLisa Osvalder påpekar dock att digitalisering ställer stora krav på lärarrollen och kan ligga eleverna i fatet.

– Digitala verktyg innebär ofta enskilt arbete med en produkt. Man missar då gemenskap med andra, man sitter stilla koncentrerat i samma position och är inte ute och rör sig på rasterna. Det kan medföra att man tappar social kompetens och får skador på exempelvis nacke och ögon.

Digitalisering behöver vara genomtänkt
Benny Andersson är marknadschef på Logitech Nordic. Han menar att skolupphandlingar tenderar att handla om att köpa in det som är billigast, men inte nödvändigtvis det bästa ur ett ergonomiskt perspektiv:

– Vi är inte färdiga med digitaliseringen i skolan med en laptop och tillhörande väska. Vi måste ge eleverna bättre förutsättningar att spara på sina kroppar. Det skulle vara hemskt tråkigt ifall vi om tolv år har en generation som ska ut i arbetslivet och redan då har arbetsrelaterade skador.

Utöver ergonomiska möss och bra tangentbord, är det viktigt att skolan erbjuder möbler i olika storlekar eller som går att ställa in. 

– Datorskärmen ska hamna så att det går att titta på den rakt fram, med blicken fäst en tredjedel från dess topp, utan att nacken böjs. Tangentbordet och musen placeras nära elevens kropp, med en 90 graders vinkel i armbågen och axlarna nedsänkta och helt avslappande. Vidare vill man att det ska gå en vertikal linje mellan elevens öron, axlar och höft, säger AnnaLisa Osvalder.

Hon fortsätter:

– Ledorden inom fysisk ergonomi är variation och injustering. Man måste ta hänsyn till helheten och olika personers behov.

I tillägg är det bra om elever får utbildning i hur de ska använda alla redskap samt att pedagogerna uppmanar till korta pauser var tjugonde minut, så att eleverna kan byta positioner och vila ögonen. 

Läs mer om Logitech Nordic här

Logitech Nordic designar produkter för att underlätta människors digitala vardag. Företaget grundades 1981 i Lausanne, Schweiz, och är nu representerade i nästa hela världen. Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones och Streamlabs är alla varumärken som är en del av Logitech.