Loops digitala klassrum skapar förutsättningar för framtidens lärande

Digitaliseringen berör alla delar av samhället och skolan är inget undantag. Detta innebär en stor förändring där vi måste anpassa vårt sätt att lära ut kunskap till en digital generation. Loops Education erbjuder ett verktyg som ger lärare och utbildningsledare möjlighet att kombinera pedagogik med resurser på nätet, på ett strukturerat och interaktivt sätt.

Med nya digitala verktyg står lärare inför utmaningen att skapa struktur i lärandet samtidigt som de ska ge elever rätt förutsättningar att ta till sig ny kunskap. Loops skapar en typ av digitalt klassrum som underlättar kunskapsöverföring mellan lärare och elever. Läraren kan använda färdigt material, omforma det, eller skapa helt eget, i form av “lärloopar”. De fungerar som interaktiva tankekartor där läraren kan strukturera ett område, fylla det med innehåll och aktiviteter för lärandeprocessen.

Genom att vända sig mot både skolväsendet och företag möjliggör Loops livslångt lärande baserat på pedagogisk forskning. Det kvalitativa gränssnittet ger tillgång till hela världens öppna resurser vilket gör det möjligt att skapa dynamiskt material med statistik och dagsaktuella händelser.

– Vi ser ett stort behov för kommun och utbildningsförvaltning att ta ett helhetsgrepp kring pedagogers digitala kompetensutveckling. Med Loops kan de effektivt arbeta med detta i samma verktyg som pedagogerna sedan använder i sin undervisning. Med samma goda pedagogik och formativa dialog. Läraren kan möta eleverna på den nivå de är på kunskapsmässigt, och elever kan delta hemifrån när det behövs. Loops tar oss bortom fysiska rum och böcker, berättar Martin Karlsson, Kundansvarig på Loops Education.

– Lärare har olika stor kunskap inom det digitala. I Loops finns färdigt material för hela grundskolan som lärare kan använda rakt av, låna av varandra och remixa, eller så kan de skapa eget material från grunden. På så vis kan kompetensöverföring ske och hela skolan får möjlighet att skjuta utvecklingen framåt, säger Linda Höidal, Produktchef på Loops Education.

– Eleverna kan bli medproducenter, bidra med innehåll och vara väldigt delaktiga. De kan bocka av aktiviteter direkt i kartan och visuellt se sin läranderesa vilket skapar en bra känsla av framsteg. Loops gör att undervisning kan ske med vilken pedagogisk ingång som helst. Det är pedagogiken som är kärnan i lösningen, inte tekniken, avslutar Linda. 

Presenteras av: