Alivia Brunfeldt, Anna-Maria Mikko (språknodslärare), Valter Pietikäinen och Silja Koskinen.
Fotograf: Luleåfotograferna.

Luleå kommuns vision: Bäst i landet på att bevara nationella minoritetsspråk

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun har under många år arbetat med att förstärka nationella minoriteters rättigheter och har nu tagit ytterligare ett kliv framåt tack vare starten av språknoden på Örnässkolan. Skolan är den första i sitt slag att erbjuda utökat modersmålsstöd och modersmålsundervisning i finska, meänkieli och nordsamiska till de elever som väljer den inriktningen.

Reaktionerna kring språknoden har varit positiva. Inte minst bland personal och elever. När skolan tilldelades språknoden kändes det helt rätt, menade lärarna på skolan.

– Vi ser att det är ett vinnande koncept för eleverna, personalen, skolan och inte minst kulturen. Intresset och nyfikenheten har vuxit sedan mer fokus lagts på språken, säger Sofia Kvick, rektor på Örnässkolan.

Uppmuntrar det mångkulturella samhället
Örnässkolan har sedan flera år arbetat språkfrämjande då det är en viktig byggsten i skapandet av den egna identiteten och kulturen. Språknoden är en pusselbit när det kommer till revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken.

– Vår skola speglar samhället, många talar fler än bara ett språk. Det är en naturlig del av vardagen och skolgången för flera elever. Att fokusera på vårt mångkulturella samhälle är en av våra många styrkor som skola, säger Sofia Kvick.

Sofia Kvick, rektor.
Fotograf: Luleåfotograferna.

Språknoden i Luleå
Språknoden är en del av vision och strategi för arbetet med nationella minoriteter som barn- och utbildningsnämnden beslutade år 2018. Detta blir en förlängning av det arbete som påbörjats vid Charlottendals förskola i Luleå, en betydelsefull förskola i området, som arbetar tvåspråkigt i meänkieli, finska och nordsamiska.

– Örnässkolan har under många år arbetat med att förstärka de nationella minoriteternas rättigheter och har nu tagit ytterligare ett kliv framåt med start av språknoden. Jag är stolt över det målmedvetna och grundliga arbetet som gjorts efter att barn- och utbildningsnämnden antog visionen om arbetet med nationella minoriteter, förklarar Sofia Kvick.

Flerspråkig undervisning
Förutom finska, meänkieli och nordsamiska så talas en mängd andra språk på Örnässkolan. Det brukar skolan och personalen uppmärksamma extra mycket på den internationella modersmålsdagen som infaller i slutet av februari. Eleverna får vid dessa tillfällen möta flera olika språk i engagerande workshops.

– Vi har omkring 30 olika språk representerade på Örnässkolan. Den internationella modersmålsdagen har därför blivit en viktig dag för oss att uppmärksamma och fira tillsammans, avslutar Sofia Kvick.

Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Det innebär bland annat att boende i kommunen har rätt att använda språken i kontakt med kommun, få skriftlig översättning av beslut som myndigheten har fattat, rätt till förskola och äldreomsorg och rätt till sin egen kultur. Språknoden ingår i Luleå kommuns vision om hur man ska kunna bli bäst i Sverige på att bevara de nationella minoritetsspråken.

Läs mer här: www.lulea.se/ornasskolan

Om Luleå kommun
• Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska.
• Språknoden på Örnässkolan ingår i Luleå kommuns vision om hur man ska bli bäst i hela landet på att tillvarata minoritetsspråk.
• Mer information om språknoden: www.lulea.se/ornasskolan