Ta kontroll över elförsörjningen 

LUMA Energy erbjuder lösningar för att ta kontroll över och hantera företags elförsörjning via LUMA Portal, en hårdvaruoberoende digital portal, där övervakning, analys och hantering av egen elproduktion med solceller, elanvändning och elhandel kan göras för hela fastighetsbeståndet.
– LUMA hjälper företagen ta över kontrollen över sin elförsörjning. Vi vill vara fastighetsägarens partner i allt som handlar om elförsörjning genom att minska kostnader, skapa nya intäktsströmmar och kvalificera hållbara fastigheter. Vår mjukvara LUMA-portalen ger fastighetsägare full kontroll och insyn.  

Sveriges elsystem ska vara hundra procent förnybart år 2040. Samtidigt ökar elförbrukningen i samhället. Hur ska vi få ihop den ekvationen? Save By solar, som nu byter namn till LUMA Energy, vill vara en del av lösningen. 

– Sedan vi startade bolaget har visionen varit att förändra sättet företagen använder elenergi så att vi tillsammans kan öka takten i klivet mot en hållbar värld. Nu har det blivit uppenbart att tjänsterna som vi erbjuder är en viktig faktor för att nå målen om ett hållbart samhälle, berättar Hugo Larsson, grundare och ansvarig för affärsutveckling på LUMA Energy. 

LUMA Energy är en vidareutveckling av det koncept som Save by Solar tidigare skapat där man jobbat nära Sveriges största fastighetsägare i utrullning av solel. 

– Save by Solar, som bolaget hette då, satte upp solceller på kommersiella fastigheter. Nu, när sju år har gått, har vi monterat cirka 125 000 solpaneler på 500 tak. 

Nytt namn och nya tjänster
Nu byter företaget namn, samtidigt som man breddar utbudet med bland annat produkter för storskalig energilagring, laddinfrastruktur och elhandelsfunktioner. Allt kombineras och kontrolleras från den nya mjukvaruplattformen LUMA Portal. 

– Vi kommer att erbjuda en helhetslösning för elförsörjning i kommersiella fastigheter. Kunden kopplar solceller, energilager, laddinfrastruktur, elhandel och så vidare till den digitala lösningen. Genom att allt integreras i en digital, hårdvaruoberoende plattform i molnet kan fastighetsägarna även få avkastning på sina investeringar genom att producera, lagra och sälja sin hållbart producerade el till hyresgäster, andra företag eller på den så kallade frekvensmarknaden, berättar VD Linus Baihofer Werner. 

LUMA-portalen hjälper till med grön finansiering
På plattformen kan man även integrera andra mjukvarulösningar, till exempel energiuppföljningssystem. 

– Det gör det bland annat lättare att miljöcertifiera byggnaderna, vilket också ökar möjligheterna till så kallad grön finansiering, berättar Hugo. 

LUMA Energy gör det även möjligt för stora fastighetsägare att finansiera nya satsningar genom att hyra ut sina tak. 

– Vi hjälper dem med hela upplägget så att de får helt finansieringsfri förnybar el, avslutar Linus. 

LUMA Energy marknadsför ett partnerskap för elförsörjning tillsammans med en egenutvecklad, hårdvaruoberoende, digital portal som kan följa upp, övervaka och hantera egen elproduktion med solceller och elanvändning i hela fastighetsbeståndet. All data sparas vilket ger tillgång till ett unikt underlag för analys, utveckling och nya affärer. Kombinationen av dataunderlag och egenproducerad solel, energilagring, laddinfrastruktur och elhandel skapar möjligheter till nya affärer i gränssnittet mellan fastighet och elnät. 

www.lumaenergy.se