Ny smart teknik inom vävnadsdiagnostik kan kraftigt effektivisera inom sjukvården – miljardmarknad väntar

Det svenska medtechbolaget Lumito har utvecklat banbrytande teknik inom vävnadsdiagnostik med potential att skapa stora besparingar inom sjukvården, både ekonomiskt och tidsmässigt.
– Vår teknik representerar ett ”quantum leap” och kan ersätta dagens metoder som utvecklades i början av 1940-talet. Här finns enorma vinster för samhället, säger Urban Widén, styrelseledamot och tidigare tf VD på Lumito.

I dag får en patient med misstänkt bröstcancer vänta upp till åtta veckor på resultat från provtagning. Med dagens teknik ska blekgrå vävnadsbilder analyseras i en tidskrävande process. För en patient med misstänkt prostatacancer är väntetiden närmare 14 veckor. Köbildning inom vårdkedjan och brist på patologer bidrar till väntetiden. Dessutom förloras närmare 80 procent av tiden på att analysera provsvar som visar sig vara negativa.

Har patienten cancer kan prognosen förvärras under väntetiden, med dyrare behandlingar som följd och stor oro för den enskilde.

Lumito har utvecklat en patenterad lösning där nano-partikelbaserade reagenser färgar provvävnaden och skapar markörer. Därefter syns resultatet tydligt i form av en kontrastrik bild. Hela processen från provtagning på patient till resultat skulle kunna ta bara två, tre dagar.

– Med vår teknik kan vi på sikt sortera bort alla friska patienter omedelbart. Då behöver patologen bara titta på de sjuka. Redan där finns en enorm vinst för alla parter, säger Urban Widén.

AI kan skapa beslutsstöd
Eftersom bilden är mer kontrastrik, med klara färger, är den lättare att digitalisera. Det gör att AI på sikt helt kan ta över analysdelen och fungera som beslutsstöd inom vården. Då uppnås ytterligare fördelar med nya samhällsbesparingar.

Världsmarknaden för vävnadsdiagnostik uppskattas till USD 8 miljarder. Lumito siktar på att ta en betydande andel, inledningsvis i Europa.

Nu söker man samarbetspartners med upparbetade försäljning- och distributionskanaler inom vården.

– Vår teknik har potential att göra stor skillnad och är i linje med den pågående digitaliseringsresan som sker i hela samhället, avslutar Urban Widén.

Lumito erbjuder genom sin unika teknologi en produkt som ökar precisionen, minskar patologernas mest tidskrävande uppgifter att undersöka vävnadsprover och minimerar mänskliga felmarginaler vid cancerdiagnostisering.

Läs mer på:
www.lumito.se