Hälsofrämjande innovation skapar ett mer jämlikt samhälle

I Lindängen i Malmö pågår just nu ett innovativt projekt för att förebygga ohälsa. Projektet ”Partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan” är initierat av Malmö Universitet och görs i nära samarbete med de boende i området samt fjorton aktörer från näringsliv, offentlig sektor och idéburen sektor.

Att bidra med lösningar till ökad livskvalité och livslängd är idag extra viktigt i utsatta områden för att förebygga en ökad ohälsa. Projektet ”Partnerskap Hälsofrämjande innovation i samverkan” är ett initiativ från Malmö universitet där man har lyckats engagera de boende i Lindängen genom nya arbetssätt.

– En förutsättning för projektet har varit att jobba nära de boende ute i själva bostadsområdet och att hitta nya innovativa vägar för samarbete. Många i utsatta områden har svårigheter med vården på grund av exempelvis religiösa och kulturella orsaker. Därför har vi tillsammans med de boende och forskargruppen Multisens initierat nya innovativa sensorer för att mäta hälsa och underlätta i kontakten med vården, säger Margareta Rämgård, forskare och projektledare för projektet.

Projektet bygger på en plattform med 6 hälsofrämjande Co.Labs med interventioner för fysisk aktivitet, hälsoupplysning samt kostråd. Engagerade hälsofrämjare, som bor i området, faciliteter de olika labben. Att få de boende involverade har ökat deras egenmakt och gett en större förståelse för hälsa.

– Att engagera de boende har självklart varit mycket viktigt, men även att få näringsliv och offentlig sektor att samarbeta närmare de boende genom okonventionella arbetssätt. Tanken har varit att skapa en föreningsstruktur av samverkansparter som ska finnas kvar och som kan stå modell för hur man kan jobba även inom andra områden. 

Presenteras av: 

Partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan är ett initiativ från Malmö universitet som ett sätt att utveckla nya arbetssätt för att motverka det faktum att hälsa blir alltmer ojämnt fördelad i befolkningen. Vi gör det genom att bygga upp en innovationsplattform med hälsofrämjande co- labs i socialt utsatta bostadsområden.

Läs mer här