Påbyggnader naturlig del av framtidens stadsbild

Allt fler människor vill bo och arbeta i städer, samtidigt som det saknas mark att bygga på. En lösning på problemet är att bygga på de befintliga husen på höjden – med stommar i trä. Då kan påbyggnaden göras hållbart, effektivt och med minimala ingrepp på den befintliga strukturen. Martinsons är ledande i Sverige inom påbyggnader i trä och har bland annat byggt nya våningar i jätteprojektet Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad och Kvarteret Hilton i Solna.

– Det är täta kvarter som kräver noggrann planering. Men vårt sätt att bygga med stommar i limträ och KL-trä skapar många fördelar, säger Daniel Wilded, produktchef på Martinsons.

–  Den främsta i själva byggprocessen är att våra stommar är lättare än de i betong och stål. Det gör att vi kan bygga på flera våningar utan att den befintliga konstruktionen behöver förstärkas. Dessutom kan vi använda mindre kranar och färre lastbilar på och kring byggplatsen, vilket underlättar för alla.

Påbyggnader är en växande affär för Martinsons, som genomfört projekt runt om i hela Sverige.

– Hållbarhetsaspekterna är också en allt viktigare del. Vi har tagit fram miljövarudeklarationer för våra byggdelar som visar att de lagrar ungefär 700 kilo koldioxid netto per kubikmeter. Eftersom alternativen i stål och betong ligger på flera hundra kilo i utsläpp för samma volym innebär det en substitutionseffekt på nästan ett ton koldioxid per kubikmeter.


Trikåfabriken Hammarby Sjöstad. Bild Fabege/Tengbom

Historiska kvarter utvecklas i Hammarby Sjöstad
Ett av Martinsons största påbyggnadsprojekt är de tidigare relativt orörda industrikvarter i Hammarby Sjöstad som nu utvecklas till moderna stadsdelar. På två av de fyra huskropparna har påbyggnader i KL-trä och limträ byggts, något som resulterat i totalt nio våningar. KL-träskivorna har dessutom en hög prefabriceringsgrad med urtag för fönster,något som effektiviserat montaget.

– Det handlade också mycket om att totalentreprenören Arcona hade en noggrann och smart byggprocess för projektet. Det krävs ett nära samarbete där vi tar vara på fördelarna som kan skapas längs vägen, säger Daniel Wilded.

Redan på ett tidigt stadium stod klart att beställaren Fabege ville ge byggnaden en tydlig miljöprofil i allt från materialval och energiförsörjning till vvs och styrfunktioner. Alla fönster i den befintliga byggnaden har ersatts och en del av energin genereras genom solpaneler på taket. Huset har nu också miljöcertifierats enligt Breeam.

– Den här typen av byggnader innebär alltid en del överraskningar och faktorer som inte går att påverka. Därför är vi väldigt nöjda att vi trots detta kan uppnå BREEAM Very good i projektet, sa projektchef Michael Lundblad från Fabege i ett pressmeddelande från Rockwool, som isolerat trästommen med stenull.


Kvarteret Hilton Solna. Bild Vasakronan/WhiteArkitekter

Hållbarhet centralt
Hållbarhet var även viktigt i påbyggnaden i Kvarteret Hilton i Frösunda, som byggts på en relativt liten tomt mellan två andra fastigheter, något som inneburit en hel del logistiska utmaningar för leveranser och byggnationer.

– Utmaningen låg i att få flödet att fungera. Men tack vare ett gott samarbete med både entreprenören Peab och med Vasakronan som är beställare gick det mesta att lösa, säger Robert Andersson, projektledare på Martinsons.

”Se till hela huset”
Även i mellanstora städer ökar trycket på bostäder centralt när människor rör sig från mindre samhällen och landsbygd till centralorterna. Ett exempel är Umeå där flera centrala kvarteret förtätats i samarbete mellan AR Bygg och Martinsons.

Anders Lindgren, vd och byggmästare för AR Bygg, har under sina år i branschen kommit fram till att totalekonomin för påbyggnader i trä blir bäst för såväl byggare, beställare och boende om påbyggnationen är del av ett helhetskoncept.

– När du bygger en påbyggnad är det viktigt att se till hela huset. Byggnadsställningar är exempelvis väldigt dyra och är en kostnad som tar lång tid att få igen. Passa därför på att byta fönster och utföra annat underhållsarbete samtidigt – det ger ett mer energieffektivt hus och minskar den totala kostnaden i längden, säger han.

Breddad kunskapsbas
För Martinsons del är påbyggnader en allt viktigare affär som företaget kommer att fortsätta utveckla. Därför är Martinsons en central del av det nystartade forskningsprojektet Timber on top, som drivs av Vinnova.

– Vi engagerar oss gärna i forskning inom olika delar av förädlingsprocessen och byggprocessen. Vi är övertygade om att marknaden kommer att växa när kunskaperna ökar och det är något som kommer att gynna hela byggsektorn, säger Daniel Wilded på Martinsons.

 
Glitne Umeå. Bild BIG

Presenteras av: