Stomsystemen i trä skapar naturligt kreativa skolmiljöer

Trenden är tydlig – allt fler kommuner runt om i Sverige väljer att bygga skolor i trä. Ett ökat klimatmedvetande och möjligheterna att skapa behagliga läromiljöer har gjort trä till ett naturligt materialval. – Vi märker ett stort intresse för våra stomsystem för skolor och förskolor, vilket vi ser som ett tecken på en positiv samhällsutveckling, berättar Marie Kauma på Martinsons.

Med sina stomsystem i limträ och KL-trä är Martinsons ett av företagen som har drivit på utvecklingen av det moderna träbyggandet. I en samtid där cirkulärt byggande och medvetna materialval blir allt viktigare har företaget tagit fram hållbara lösningar som kombinerar funktionalitet och behagliga inomhusmiljöer.

– Just det cirkulära tänkandet är grundläggande i våra stomsystem för skolor och när allt fler kommuner ska leva upp till höga miljökrav blir lösningar som bygger på förnybara material alltid intressanta. Det har även visat sig att inomhusmiljöer i träbyggnader bidrar till bra läromiljöer, säger Marie Kauma.

Björnåkers förskola, Burträsk

Korta byggtider och flexibilitet
De stomsystem för skolor som Martinsons har utvecklat för skolor och förskolor erbjuds i olika utföranden som anpassas utifrån den aktuella verksamhetens lokalbehov och budget. Marie Kauma berättar:

– Vi är ju mycket väl medvetna om att förutsättningarna varierar från fall till fall. Därför erbjuder vi stomsystem för alltifrån funktionella, standardiserade typskolor, till specialdesignade lösningar med stora, öppna inomhusmiljöer och smarta flöden.


Nord Österdal Skola, Tynset, Norge

Skolmiljöer med synliga trädetaljer
Men oavsett vilken typ av skola det handlar om, har samtliga lösningar några gemensamma nämnare:

– Så är det absolut. Det är till exempel faktorer som korta byggtider och flexibilitet som underlättar framtida förändringar om ytorna behöver disponeras annorlunda. Dessutom kan både de lite enklare typskolorna och våra specialdesignade skolor ha många synliga detaljer i trä – allt för att skapa behagliga miljöer för såväl elever som personal, säger Marie Kauma.

Falkträsket förskola, Skellefteå

 

Läs mer om Martinsons stomsystem för skolor på hemsidan.

 

Martinsons levererar byggsystem i limträ och KL-trä för alltifrån sporthallar, affärslokaler och lantbrukshallar till höga flerbostadshus och kontorsbyggnader. Verksamheten inkluderar såväl utveckling och konstruktion, som försäljning, projektstyrning och montage. Martinsons är en del av Holmen och kontoren finns i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med ca 50 anställda och en omsättning på närmare 400 miljoner kronor.

Läs mer om Martinsons stomsystem för skolor på hemsidan.