Daniel Wilded, Säljchef & Tommy Persson, forsknings- och utvecklingschef på Masonite Beams

Framtidens hållbara bygge är redan här – så funkar det flexibla & resurseffektiva byggsystemet

Att bygga hållbart står i dag högt på agendan och i dag finns både materialet och byggsystemet för att lyckas med det. Ändå är det inom Sverige fortfarande ganska oupptäckt, det här vill Masonite Beams nu förändra på och uppmärksamma fler på möjligheterna med deras träbaserade byggsystem. 

Från fabriken i Rundvik, Västerbotten har Masonite Beams i över 40 år tillverkat lättbalkar. Masonite Beams grundades av Masonite AB som redan på 20-talet tillverkade masonit i sin fabrik, därifrån fick Masonite Beams sitt namn. Idag tillverkar man endast energisnål lättbalk i trä.

– Vår fabrik är i dag en av Europas största balkfabriker och förser flera europeiska marknader med balk. Vi ser stor potential i Sverige som marknad och har gott om utrymme att utöka produktionskapaciteten, säger Daniel Wilded, som nyligen tillträdde rollen som Säljchef för Masonite Beams.

– Jag har följt träindustrin i över 16 år och är otroligt taggad inför den här resan. Trä har helt klart fått ett enormt uppsving i och med sina miljövinster och snabba byggtider. Samtidigt bör man inte använda mer resurser än nödvändigt. Genom att välja vårt byggsystem med lättbalk kan vi förbruka upp till 47% mindre träråvara i stommen, än traditionella byggmaterial, fortsätter Daniel Wilded.

Så funkar den energisnåla lättbalken
Masonite Beams har i många år optimerat sin lättbalk för att göra den högkvalitativ, resurseffektiv och anpassad till alla sina användningsområden. En person som varit med på den här resan är Tommy Persson, forsknings- och utvecklingschef på Masonite Beams.

– Redan 1974 utvecklade vi Europas första lättbalk, i och med dess I-profil går mycket mindre material åt jämfört med massivt konstruktionsvirke. När vi såg potentialen i lättbalken spann vi vidare på idén och erbjuder i dag en lättbalk som är formstabil, lätt att hantera, klarar stora spännvidder och möjliggör för minimala köldbryggor. Det här innebär att man får stora energi- och miljöfördelar, säger Tommy Persson.

Ett flexibelt byggsystem som är återanvändbart
I och med ett ökat intresse för lättbalkens stora miljö- och energifördelarna så valde Masonite Beams under 2004 att vidareutveckla sitt byggsystem. Byggsystemet går nu under namnet Masonite Beams Flexibla Byggsystem. Syftet var att underlätta byggandet av hållbara och resurseffektiva byggnader i samhället.

–  Tack vare byggsystemets flexibilitet är det lätt att vid behov ändra byggnadens användningsområde, till exempel göra om en bostad till en förskola eller tvärtom. Det är även möjligt att flytta på byggnaden på ett enkelt sätt, samt plocka ner element och moduler som därefter kan användas till en ny byggnad. Det går helt enkelt att återanvända, något som är högst aktuellt i dag, säger Tommy Persson.

Ny studie: Masonite Beams Byggsystem har lägst klimatpåverkan
Ett ytterligare bevis på att Masonite Beams Flexibla Byggsystem är det mest hållbara valet är resultatet av IVL Svenska Miljöinstitutets livscykelanalys där det visade sig ha lägst koldioxidavtryck. I analysen jämfördes deras byggsystem med sex andra välkända system och resultatet var tydligt. Det totala utsläppet för byggskedet av ett flerbostadshus med Masonite Beams Flexibla Byggsystem var 176 kg CO2e/m2 ATEMP, nästan hälften så mycket jämfört med ett byggsystem med platsgjuten betong och bärande yttervägg.

– Vårt byggsystem är helt rätt i tiden, jag är övertygad om att vi kommer växa i takt med de allt högre kraven som ställs för nya hållbara byggen, säger Daniel Wilded.

Masonite Beams grundades 1974 och är i dag Nordens ledande producent av träbaserad lättbalk. Nu satsar de på att fortsätta växa med sitt byggsystem för flervåningshus, skolor, påbyggnader och industrier.
Läs mer på masonitebeams.se eller kontakta de direkt på 0930 – 399 00.