Med Microsoft som katalysator för digitalisering

Microsoft är engagerade på alla nivåer av informationssamhället, bland annat som strategisk rådgivare kring den digitala transformationen i Sveriges näringsliv och offentlig sektor. Målet är att säkerställa att Sverige även i framtiden behåller sin position som ett starkt innovationsland med hög välfärd.

En självklar partner
Daniel Akenine är teknik- och säkerhetschef för Microsoft, och understryker vikten av gå in i sitt digitaliseringsarbete med en erfaren och pålitlig partner.
– En effekt av digitaliseringen är att nya aktörer ofta måste börja jobba med varandra men som inte alltid är så vana att göra det, förklarar han. Den nya tekniken gör det möjligt att utveckla nya produkter och tjänster i en hastighet som var helt otänkbar för bara några år sedan, men det förutsätter nya samarbeten som vi gärna hjälper till med.

Case: Innovation Race
Ett exempel är projektet ”Innovation Race for cancer” tillsammans med bland andra Akademiska sjukhuset i Uppsala samt läkemedelsföretagen Abbvie och Bristol-Myers Squibb. Här slöt läkare, sjukvårdspersonal, programmerare, kliniska forskare, digitaliseringsexperter, produktutvecklare och designers upp för att under 52 timmar ta fram prototyper på nya behandlingsmetoder för b.la lungcancer.

– Den här typen av samverkansprojekt bedrivs ofta över stora avstånd och under lång tid, berättar Daniel. Man träffas sällan och diskussionerna strandar ofta vid oklarheter om vad som är möjligt. Men här samlade vi alla på en avgränsad plats under koncentrerad tid, och använde oss av spjutspetsteknologi för att skynda på utvecklingen.

Resultatet var talande – tio projekt var färdiga med affärsplaner efter de 52 timmarna, redo för beslut.

– När man kombinerar en hög, samlad kompetens och digitala molntjänster inom områden som hologram, databearbetning, AI och medicinsk kunskap kan man komma vidare otroligt snabbt. Just överföringshastigheten av kunskap var en nyckelfråga i det här projektet.

Case: Framtidens väktare
Microsoft samarbetade även med Securitas med att ta fram förslag på hur framtidens väktare kan arbeta. Här ligger mycket fokus på hologram och Microsofts glasögon HoloLens, som samarbetar i realtid med väktaren via hologram.

– Ett scenario är t.ex. att väktaren upptäcker ett vattenläckage, säger Daniel. Det kan vara en komplicerad miljö där man i dagsläget kallar på en rörmokare och väntar. Med HoloLens skulle väktaren kunna se hologram framför sig med instruktioner om precis vad som behöver göras. Vi kan alltså överföra specifik kompetens, just där och då den behövs. Det öppnar mängder av möjligheter för bland annat utbildning, avslutar Daniel Akenine.

Presenteras av:

Microsoft är ett av världens ledande IT-företag inom molntjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office 365, Windows 10, Microsoft Azure, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Skype och sökmotorn Bing.

Läs mer här