Så frigör smarta vårdappen Medanets upp till 120 timmar per avdelning i månaden

De senaste 18 månaderna har inneburit en enorm påfrestning för vårdpersonal världen över och resultaten av denna stress börjar bli allt tydligare; fler och fler sjuksköterskor tvingas sjukskriva sig och ett alarmerande antal rapporterar tecken på utmattningssyndrom. För att avhjälpa situationen och förenkla vårdrutinerna har nära 450 avdelningar i Sverige, Finland och Norge börjat använda Medanets mobilapp.

Medanets lösningar har utvecklats för att underlätta omvårdnadsarbetet på flera nivåer och har vårdpersonalens behov i blickfånget, berättar Medanets CEO, Juha-Matti Ranta.

Medanets har i många år arbetat fokuserat med att utveckla smarta digitala lösningar, med målet att revolutionera arbetssättet för hälso- och sjukvårdspersonal. Idag är det innovativa företaget marknadsledande inom sitt segment i Norden

– Vi såg att sjuksköterskor behövde spendera mer och mer tid med administration och rutiner snarare än med att ta hand om sina patienter. Kombinationen av en ökad arbetsbörda, ett överflöd av information och en intensiv miljö skapade en situation som var både påfrestande och ineffektiv, fortsätter Juha-Matti.

Reducerar misstag med 75 procent
Dessa insikter gav upphov till Medanets unika vårdapp, som är utformad för att underlätta vårdarbete genom att dels minska den administrativa bördan och dels tillhandahålla ett effektivare – och mer korrekt – beslutsstöd direkt i mobilen. Appens kärna är att möjliggöra ett produktivt arbetsflöde till lägre kostnader utan att tumma på patientsäkerheten.

– Samtliga funktioner är användarcentrerade; med Medanetsappen kan en sjuksköterska både dokumentera och granska patientdata direkt vid patientmötet. Allt sker i realtid, varpå hela omvårdnadsteamet snabbt och smidigt blir informerade och därmed kan identifiera förändringar i patientens tillstånd. Det är heller inga problem att använda appen offline – datan synkroniseras när nätverksanslutningen har återställts, säger Stefan Sjögren, Global Sales Director.

Stefan Sjögren och Juha-Matti Ranta

Detta är inte bara tomma ord; Medanets kan skryta med att appen reducerar mängden misstag i dokumentering och administration med i genomsnitt 75 procent. Eftersom personalen kan logga all relevant information i systemet direkt vid patientmötet, slipper man därtill dubbelarbete kring dokumentering. Det sparar tid motsvarande omkring 120 arbetstimmar på en enda avdelning – varje månad.

– Därmed kan personalen istället fokusera på det som verkligen är viktigt, nämligen att ta hand om sina patienter, betonar Stefan.

Fungerar sömlöst med andra system
Motståndet mot nya verktyg kan emellertid vara högt. Att implementera nya system innebär ofta en risk, men Medanets garanterar att appen fungerar sömlöst med de flesta digitala hälsojournaler – företaget har därtill nära samarbeten med flera systemleverantörer för att kunna erbjuda bästa tänkbara användarupplevelse.

– Vi har ett stort engagemang vad gäller att bidra till en fungerande, effektiv vård och det märker våra kunder. Feedbacken vi får är oftast väldigt positiv och flera har uttryckt att det är fantastiskt att ha hittat en innovativ lösning, som gör skillnad för både patienter och medarbetare på allvar. En sjuksköterska har till och med sagt att Medanets har varit den största och mest avgörande förändringen i hela hennes 30-åriga karriär. Det är vi väldigt stolta över, avslutar Stefan och Juha-Matti.

Läs mer om Medanets lösningar här

Medanets i siffror

  • Medanets i siffror
  • Cirka 30 anställda
  • Omsättning 2020: 2,7 MEUR
  • Omsättning 2021 förväntas överstiga 3 MEUR
  • Vårdappen används i cirka 20 sjukvårdsregioner, på 50 sjukhus och 10 vårdinrättninga
  • Över 2 miljoner dokumentationer görs i vårdappen varje månad

www.medanets.com