Trygg överviktsbehandling med MedFacilis

Övervikt är ett ökande samhällsproblem som medför risk för följdsjukdomar. Linda fick trygg hjälp av läkemedelsbehandling.

Mansoor Dawood, läkare på MedFacilis, berättar att den medicinska säkerheten står i fokus när deras patienter påbörjar sin behandling.

– Vi arbetar i team och använder oss av senaste generationens läkemedel som visat sig ha mycket god effekt. Vi arbetar löpande med uppföljning för att ge klienterna bästa möjliga förutsättningar för att nå och sedan bibehålla en normal vikt.

All behandling sker på vetenskaplig grund efter noggrann bedömning av patientens hälsostatus. Linda hade tidigare prövat flertalet metoder utan resultat innan hon fick hjälp.

– Jag har fått ett skräddarsytt upplägg och har hela tiden känt mig sedd, vilket har känts tryggt. På kort tid har jag fått resultat som jag aldrig kunnat föreställa mig och är på god väg att nå min målvikt.– Alla patienter har olika förutsättningar och det krävs tålamod, vilja och engagemang för att förändra sina levnadsvanor. Vi har hjälpt många patienter till ett mer hälsosamt liv och ser fram emot att hjälpa ännu fler i framtiden, avslutar Mansoor.

Besök oss på www.medfacilis.se eller kontakta oss på info@medfacilis.se för mer information och samarbeten.

 

Linda heter egentligen någonting annat.