Framtiden ser ljus ut för Medimis helhetslösning för läkemedelshantering: ”På den danska marknaden är vi redan bland de största och nu öppnas nya möjligheter även i Sverige och Norge”, säger Alexander Johansson, vd Medimi.

Säker, trygg och effektiv medicinhantering med Medimi®Smart 

En användarvänlig och smart medicingivare. Med en unik teknologi förenklar och effektiviserar Medimi®Smart läkemedelshantering och ger patienter rätt medicin vid rätt tid och i rätt mängd.  

Ökad trygghet för patienter och minskat tryck för hemtjänstpersonal. Det väntar i Umeå när man som första kommun i landet nu inför läkemedelsroboten Medimi®Smart i hemsjukvården. 

– Avtalet med Umeå kommun är otroligt glädjande. Medimis lösning innebär att kommunen kan minska den tid som ägnas åt medicinhantering betydligt, samtidigt som den ökar patienternas självständighet, säger Alexander Johansson, vd Medimi. 

– Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påtalade nyligen vikten av olika typer av lösningar för läkemedelshantering. Eftersom alla patienters behov ser olika ut behöver också lösningarna för läkemedelshantering göra det.  

Flera fördelar 
Medimi®Smart bygger på en patenterad teknologi med återanvändningsbara kassetter och lösningen styrs via en molntjänst. Till skillnad från traditionella dospåsebaserade läkemedelsrobotar finns flera fördelar. Medimi®Smart kan till exempel hantera läkemedel som inte får mixas med varandra, eftersom dosen blandas först vid ordinationstillfället. Dessutom kan man på distans kan ändra doser i realtid vilket innebär sparade pengar och minskat svinn – en hållbar och cirkulär lösning för medicinhantering. 

– Att vi kan hantera vidbehovsmediciner utan risk för överdosering innebär en enorm avlastning för kommunerna, samtidigt som det är positivt för patienter att slippa vara beroende av hemtjänstens tider för överlämnandet av läkemedel. Framför allt är det värdefullt vid till exempel ångestdämpande läkemedel, säger Nicole Knutsson, produktexpert på Medimi. 

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Lösningarna omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund. 

Läs mer här