E-learning anpassad för primärvården

Kunskapsmassan förnyas ständigt och alla är överens om att kontinuerlig fortbildning av personalen därför behövs. Oavsett om man är sjuksköterska, läkare, undersköterska eller sekreterare har man en betydande roll för varje patient man möter, och då vill det till att personalen agerar i enlighet med den senaste kunskapen. Frågan är dock hur landets vårdgivare ska kunna ge sådan fortbildning till medarbetarna utan att kostnader skenar iväg och för många arbetstimmar går åt? 

För att möta behovet av fortbildning har Medster skapat en e-learning speciellt anpassad för medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Idag lyfter vi särskilt vår satsning för primärvården – Primärvårdcirkeln. Där möts föreläsare och deltagare en gång i månaden online för att lyssna till en inspirerande föreläsning och göra övningsfall i grupper. Övningarna baseras på patientfall från det verkliga arbetet på vårdcentraler för att ge deltagarna största möjliga nytta i sitt dagliga arbete. 

Primärvårdcirkeln bygger på att deltagarna kopplar upp sig online för att lyssna till en föreläsning innan de delas in i smågrupper för att lösa fall tillsammans.  Det finurliga med det digitala konceptet är att de deltagare som inte har möjlighet att närvara under sessionen kan ta del av materialet efteråt. Fallen kan lösas och kommenteras asynkront, och föreläsningarna spelas in. 

Medsters vision är att varje medarbetare i vården ska kunna lära sig mer, var som helst, när som helst på ett klimatsmart sätt. 

 Primärvårdcirkeln ger oss möjlighet att erbjuda alla våra medarbetare utbildning av hög kvalitet. Oavsett var de arbetar och befinner sig” - Seika Lee, chefläkare till 14 vårdcentraler på Doktor.se.

Läs mer om Medster här

Medster producerar och distribuerar e-learning för vidareutbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. Antingen direkt via det skräddarsydda LMS-systemet medster.se eller genom att regioner köper in Medsters utbildningar och lägger dem i sina utbildningskataloger. Medster tillhandahåller certifierade kurser inom ett flertal specialistområden. Hittills har över 4000 deltagare använt sig av Medsters utbildningsaktiviteter.