Digitalt kurspaket kan stötta omsorgspersonal

Hur bör en vårdtagare som blir aggressiv bemötas? Hur kan svåra situationer i livets slutskede hanteras? Och hur rapporteras en försämring hos en vårdtagare vidare på ett patientsäkert sätt?

Det är ett kvalificerat jobb att ha ansvar för omsorgen av äldre. Hur man ska hantera frågorna ovan är långt ifrån självklart. För att stimulera till en gemensam diskussion om hur personal på ett boende vill agera i dessa och andra svåra situationer, har vi på Medster skapat ett digitalt kurspaket för omsorgspersonal.  

Bemöt önskan om mer utbildning
Under pandemin blev det tydligt att de cirka 150 000 som jobbar inom äldreomsorgen länge har vädjat om mer utbildning. Digitala utbildningsformer kan på ett effektivt sätt förstärka äldreomsorgen. Att kunna ta del av en utbildning när och var som helst gör det möjligt att på kort tid utbilda hundratusentals medarbetare vilket kan möta önskan om utbildning utan att ”störa” en verksamhet.  

Det är oerhört viktigt att man satsar på utbildningar som verkligen blir användbara för personalen. Att läsa en massa teori om stroke är ointressant, om du ändå inte förstår vad du ser när en vårdtagare visar upp de klassiska symptomen på stroke. Varje utbildningstimme måste öka förmågan att i verkligheten kunna använda nyvunna kunskaper och färdigheter med omdöme.  

Träna via digitala övningsfall
Det går åt väldigt mycket tid och resurser för att lära upp personal på ett traditionellt sätt. I stället borde vi ta vara på digitaliseringens alla möjligheter. En nyutexaminerad gymnasist som får sitt första vikariat i hemtjänsten får idag väldigt lite praktisk träning innan det blir dags att på egen hand möta den äldre. För att hjälpa hen att skaffa sig basal medicinsk kunskap har Medster med hjälp av skådespelare skapat flera digitala övningsfall att träna på. Där kan man i förväg öva på olika situationer; som till exempel en försämring vid en infektion efter stroke. För kursdeltagaren blir det således en fortbildning som lyfter verklig, reell kompetens.  

Medster.se skapar e-learning som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom flera specialiteter. Totalt har över 4000 läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal deltagit i någon av Medsters utbildningsaktiviteter.   

Läs mer på: www.medster.se