När Röntgenkliniken Halmstad tar hjälp av artificiell intelligens kortas tiden från diagnos till behandling. Tekniken har gett röntgensjuksköterskorna en mer central roll i arbetsflödet och stärkt dialogen med patienterna.

Snabbare hjälp vid blodpropp i lungan

Fitbits, appar, plåster, blodtrycksmätare och röntgenapparater är alla exempel på medicinteknik som kan hjälpa till att hålla oss friskare i vardagen, eller att få rätt diagnos och behandling. Tekniken kan göra det möjligt att ge fler en högre livskvalitet.

När artificiell intelligens används vid röntgen kan fler få snabbare behandling  av blodproppar i lungorna.

– Vi frågade oss hur en AI-lösning kan göra oss bättre på det vi redan gör. I vårt fall blev det att upptäcka blodproppar i lungorna som vi tidigare riskerade att missa, säger Peder Wiklund, överläkare på Röntgenkliniken Halmstad. Sedan år 2020 har sjukhuset i Halmstad haft hjälp av artificiell intelligens för att granska röntgenbilder av patienter som behandlas mot cancer. I dag är AI-granskningen en del av det dagliga arbetsflödet även i Varberg och Kungsbacka och kompletterar röntgenläkarnas arbete.

– I dag fungerar AI:n som ett par extra ögon som ger oss ett stöd i vardagen. Vi upplever att den är väldigt träffsäker – de flesta fynd är också sanna fynd.

Besked direkt
När AI:n flaggar för ett fynd så kontrolleras det alltid av röntgenläkare som ansvarar för att ställa en diagnos. AI:n arbetar mycket snabbt vilket innebär att patienterna kan få besked om en upptäckt blodpropp direkt efter röntgen.

– Vi använder AI:n som en byggsten för korta tiden till diagnos och behandling. Dessa patienter har hög risk att få fler blodproppar och nu kan vi ge dem en snabbare behandling.

Röntgensjuksköterskorna har fått en mer central roll i arbetsflödet där de informerar och kan föra en dialog med patienten. Patienterna får även ta del av ett nytt informationsmaterial som förklarar metoden. Att involvera alla berörda har varit viktigt, menar Peder Wiklund.

– Röntgenundersökningarna blir allt mer komplexa med fler och fler bilder att granska. Nu har AI:n blivit ett arbetsverktyg som förbättrat min arbetssituation och höjt patientsäkerheten, säger han.

Fler exempel där medicinteknik gör skillnad:

Elin utvecklade en app med råd om diabetes
Elin Cederbrant gick i gymnasiet när hon fick diagnosen typ 1-diabetes. Då hon berättade om sin sjukdom insåg hon hur lite andra människor visste. Tillsammans med bland andra en dietist skapade hon en mobilapp för att sprida kunskap och öka stödet till de drabbade.

– Vi ville skapa ett verktyg som innehåller allt det du behöver i ett liv med eller nära någon med typ 1-diabetes, säger Elin Cederbrant.

Nu finns appen T1D att ladda ned gratis, fylld av kunskap, tips och råd för att leva med sjukdomen.

Smart tryckförband läker bensår fortare
Samarbetet mellan en matematiker, en kirurg och en textilutvecklare resulterade i ett nytt bandage för kompressionsbehandling. Bandaget ger en snabbare behandling av bland annat bråck, bensår och ödem.

– Vårt tryckförband är enkelt att använda och ger rätt tryckbehandling under hela tiden det sitter på plats. Andra liknande förband måste ständigt läggas om, säger Josefin Damm, innovatör och grundare.

Företaget PressCise lanserade sina första produkter under varumärket Lundatex precis innan pandemin 2020.

Läs mer på medtech4health.se eller hör av dig på info@medtech4health.se