Unik svensk miljöteknik vinner mark med stormsteg

De flesta industrier tampas med miljöskadliga avgaser i någon form. Svenska MEGTEC Systems har därför tagit fram en teknik för att rena farliga avgaser, lukter och samtidigt ta vara på den frigjorda energin för att skapa ett mer cirkulärt flöde för att minska energibehovet.

MEGTEC Systems, dotterbolag till globala maskin- och anläggningsföretaget inom Automotive företaget Dürr, har snart levererat över 600 installationer av sin produkt Oxi.X RV världen över och är välkända inom industrier som däcktillverkning, läkemedelsindustrin och kolgruvor. Tekniken är nu även etablerad i Dürr och används för att minska VOC utsläppen från kända Bilfabrikanter.

– Klimatpåverkan av metan som frigörs från utsläpp från exempelvis deponier och kolgruvor är över 25 gånger värre än koldioxid och har en omfattande inverkan på klimatet. Att kunna minska metanutsläppen skulle således ha en enorm effekt globalt. Att ta hand om metan från ett enda gruvschakt kan motsvara hälften av Sveriges totala CO2 utsläpp under ett år, berättar Martin Poulsen, vd på MEGTEC Systems AB.

MEGTEC ser stor potential att med sin världsledande teknik och för flera diskussioner med olika gruvbolag som har satt upp mål att bli klimatneutrala redan från 2030.

Helt fossilfri process
Oxi.X RV är en flamfri regenerativ termisk oxidationsteknik (FRTO) med en enda bädd i en kompakt, modulär konstruktion. Systemet kombinerar hög VOC-destruktion, enkel konstruktion, tillförlitlighet och överlägsen energieffektivitet med låga driftkostnader.

– Processen är fossilfri och energin som frigörs under reningen återförs till kundens verksamhet i form av värme, kyla eller elektricitet. Vi har fått mycket positiv respons och ser goda utsikter ekonomiskt och ur hållbarhetssynpunkt. Därför vill vi nu ta ytterligare ett steg framåt och förstärka vårt team med skickliga ingenjörer och servicetekniker.

Viktig teknik i det långsiktiga arbetet
Martin Poulsen betonar att klimatomställningen kräver gemensamma ansträngningar för att lyckas och lyfter Oxi.X RV som en viktig teknik i det långsiktiga arbetet. Han berättar också att MEGTEC Systems i framtiden siktar på att kunna använda tekniken för andra applikationer för att till exempel rena vatten.

– Om fler börjar använda vår produkt kommer vi snabbare att kunna få ner kurvan på växthusgaserna. Det är något vi är stolta över, avslutar han.

Läs mer om MEGTEC Systems här

MEGTEC Systems AB – ett företag inom Durr Systems AG, Clean technology Systems

Söker du en ny utmaning i en internationell koncern?  Vill du jobba i ett mindre företag i en stor koncern?  Då kan du vara rätt person för oss!

MEGTEC är just nu inne i en stark tillväxtfas och söker nu personal till ett flertal tjänster som Mekanisk Konstruktör, EL & automationsingenjör, Prosessingenjörer, Projektledare och Servicetekniker som vill vara med på vår tillväxtresa.

Med kontor i centrala Göteborg erbjuds du en utvecklande och verksamhetsnära roll. Här blir du en del av ett gott gäng på totalt 25 medarbetare., anställda och konsulter.

Kontakta oss: 0708-65 78 10, HR Catarina Brodin

email: catarina.brodin@durr.com        Dürr Sweden - Dürr (durr.com)