Tydligare spelregler och bättre IT-säkerhet ger nya AI lösningar.

Digitaliseringen med AI som buzzword är högt placerad på den organisatoriska agendan och möjligheterna är många – men med digitaliseringen kommer också en rad risker i form av ny digital kriminalitet. Genom att använda AI inom säkerhetsområdet så vill Microsoft stärka skyddet mot obehörigt intrång och andra säkerhetsrisker.

Intelligent AI-system ska minska skadeeffekterna av svarta marknader och cyberkriminalitet

Black Markets och cyberkriminalitet finns i många olika skepnader. 832 miljoner malware (1), elaka programkoder, används i dag för att angripa system hos såväl näringsliv som offentlig sektor och på den svarta marknaden säljs 13,4 miljarder personuppgifter (2). Microsoft, en av världens ledande IT-aktörer, har utvecklat ett intelligent AI-system för att skydda kunder och samhället i stort mot sofistikerade och avancerade attackmetoder.

I en rapport som utförts av EY bland svenska storföretag på uppdrag av Microsoft svarar hälften att de tror att AI kommer att ha en stor inverkan på deras kärnverksamhet – och 80 procent förutspår att utvecklingen av AI kommer att innebära nya affärsmöjligheter inom en snar framtid.

Det menar Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige. Samtidigt ökar, med digitaliseringen, sårbarheten och risken att drabbas av cyberattacker – något som kräver en bättre IT-säkerhet.

AI skyddar ditt företag
Microsoft lägger ner mycket resurser för att göra världen säkrare med hjälp av säkerhetsprodukter och AI-tjänster. Med hjälp av Microsoft Security Graph kan till exempel AI algoritmer lära sig av miljontals datapunkter, bland annat inloggningsförsök, phising-attacker, virus och andra osäkerhetsfaktorer.

– Upptäcker vi något skadligt kan vi stoppa detta tidigt och samtidigt förhindra att andra kunder blir påverkade genom att ta bort bifogade skadliga filer i e-post eller andra åtgärder. Vi kommer att fortsätta att investera i detta framöver och det kommer att behövas. Cyberkriminaliteten tillämpar hela tiden nya metoder och det innebär att vi ständigt behöver vara på tå för att lära AI om nya skadligheter, förklarar Daniel Akenine.

Nästa steg kräver tydlig spelplan för AI
Trots alla möjligheter och bättre system för säkerhet kan bristen på lagstiftning bli ett hinder för framfarten hos AI och riskera organisationers vilja att investera i ny teknologi. För att Sverige ska ha chans att bli världsledande, helt i linje med regeringens mål, krävs tydliga spelregler. – och att Microsoft, som ett av de ledande företagen inom AI, efterlyser mer reglering beror enligt Daniel i huvudsak på en sak.

– Det är vi, våra partners men framförallt våra kunder som efterfrågar en tydlig spelplan. 75 procent av de företag som ligger längst fram inom AI ser bristen på tydliga spelregler för hur hållbara och etiska AI-system ska se ut som en bromskloss. EU-aktörer, lokala myndigheter och politiker behöver sätta sig in i tekniken för att skapa tydliga regleringar och ramar för AI, avslutar Daniel Akenine.

För drygt ett år sedan härjade NotPetya i Ukraina, en datamask, som på 15 sekunder förstörde datorer och servrar den kom i kontakt med. NotPetya sänkte majoriteten av den nationella statsapparaten på rekordtid. Det mest omskrivna exemplet är ett danskt transport- och logistikföretag som slogs ur spel på en dryg halvtimme och beräknade haverikostnaderna till två miljarder danska kronor. Det är bara ett exempel på digital vandalism. Att den nya generationens digitalisering har ökat hotbilden råder det ingen tveksamhet om. Det menar Predrag Mitrovic, Technical Solution Specialist på Microsoft.

– Det blir allt vanligare med sofistikerade och avancerade attackmetoder, som pågår i princip dygnet runt på internet som en gemensam allmänning där aktörer kan nå måltavlor över hela världen.

Två sidor av säkerhetsmyntet
Microsoft arbetar ständigt med att informera kunder om vad som sker för öka skyddet mot intrång och stöld av identiteter och information – och med deras Intelligent Security Graph skapas ett globalt skydd mot kriminella aktiviteter.

– Det rör sig om otroligt avancerade maskinlärande algoritmer som dagligen samlar in över 6,5 biljoner signaler – och som i realtid undersöker och hanterar allt som snuddar vid våra användare. Om ett intrång sker kan berörd användare automatiskt isoleras från sitt nätverk för att inte riskera att det sprids. Dessutom kan en AI-motor automatiskt åtgärda skadan så att den som drabbas snabbt kan fortsätta sitt jobb utan att riskera att tappa arbetstid, förklarar Predrag Mitrovic och fortsätter:

– Men det finns två sidor av säkerhetsmyntet. Det handlar också om att ta reda på var sårbarheten fanns för att förebygga att det händer igen. Det är grunden för en hållbar och effektiv cyber- och informationssäkerhet.

Samarbetar med myndigheter
Microsoft har en separat avdelning, Digital Crimes Unit, som aktivt samarbetar med myndigheter på ett globalt plan för att med olika tekniker förhindra och stoppa kriminella aktiviteter.

– Genom att placera ut lockbeten på internet med till exempel attraktiva tjänster, kan vi säkra spåren till angripare och långsiktigt städa upp i cyberträsket, avslutar Predrag.

  1. Av-test.org
  2. Gemalto breachlevelindex.com