Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och högre utbildning på Microsoft.

Så nådde skolorna i Älvdalens kommun kunskapskraven

Digitala verktyg har visat sig kunna bidra till bättre samarbete och studieresultat i svenska skolor. I Älvdalens kommun visar statistik från Skolverket att flest niondeklassare i Dalarnas län uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen. Kunskapslyftet kom som resultat av ett förändringsarbete som både inkluderade skolutveckling och en implementation av digitala helhetslösningar från Microsoft och Microsoft-partnern Haldor. 

Under läsåret 2018 beslöt sig Älvdalens kommun, som består av sju skolor och drygt 800 elever, att man behövde lyfta sina resultat. För att uppnå detta ville kommunen satsa på moderna lösningar och ett nytt sätt att arbeta. Utöver ett övergripande skolutvecklingsarbete implementerades även helhetslösningar från EdTech-företaget, tillika Microsoft-partnern, Haldor. Resultatet blev att drygt nio av tio elever i kommunen uppnådde kunskapskraven i alla ämnen under läsåret 18/19 och därmed är de bäst presterande i Dalarnas län.

–  Haldor är en plattform som är anpassad efter svensk läroplan och som gör att skolor kan planera och se vilka elever som riskerar att inte nå resultaten i tid. Det innefattar stödverktyg för omdömen, läroplaner, kunskapskrav och innehåll, och detta är helt integrerat i Teams for Education och Office 365. Älvdalen har lyckats så bra eftersom de drivit skolutveckling hand i hand med verktygen, säger Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och högre utbildning på Microsoft.

Tydliggör kunskapskrav
Helhetslösningarna erbjuder en lärandematris som hjälper eleverna att göra det som förväntas av dem. Det innefattar påminnelser och funktioner som gör att lärarna kan se vem som lämnat in vad. På så vis blir det enkelt att tydliggöra kunskapskrav och att nå mål.

– Systemet hjälper individen att hålla koll. Lärare, elever och föräldrar får sin egen vy så att man kan följa upp och få uppgifter och dokument skickat digitalt. Eftersom Älvdalsskolan har lärare som inte befinner sig på skolan varje dag, är det extra viktigt att de kan vara närvarande i en digital lösning. Det ger ramar, en kontinuitet och tillgänglighet för eleverna, säger Joke Palmkvist och fortsätter:

– Teams är en generell plattform som används även i livet efter skolan, så det är en väldigt bra förberedelse för eleverna. Vi tycker att det är imponerande när en kommun bestämmer sig för att ta initiativ för en bättre undervisning så en stor eloge till Älvdalens kommun.

Läs mer