”En viktig aspekt att få arbeta med något som gör skillnad”

Ett ökat fokus på tjänster, nya digitala lösningar och systemuppgraderingar anpassade för moderna IT-miljöer. Det är något av det som står på agendan när Migrationsverket rustar upp.

Migrationsverket har, utöver den verksamhet som bedrivs kopplat till migrationsfrågor, en bred IT-verksamhet där många roller samverkar. I dagsläget arbetar cirka 250 personer med att utveckla och underhålla de tjänster som verket behöver. Just nu pågår ett förändringsarbete i form av modernisering och anpassning av tjänster för framtidens behov. Många nyanställningar har därför gjorts i takt med att Migrationsverket växlar upp sin IT-strategi.

David Marklund arbetar som arkitekt inom enterprisearkitektur-funktionen. Han är också en av de senaste som kommit in i verksamheten, med fyra veckor innanför rocken så här långt:

– Det är kul att komma in nu när vi står inför en utmaning på verket där vi har många system som ska moderniseras. Nu ska vi få allting att fungera i moderna IT-miljöer för att kunna stödja de allt högre kraven på digitalisering.

Hans kollega Oscar Andersson arbetar sedan tre år tillbaka som infrastrukturarkitekt. Även han menar att  förändringsarbetet är en av faktorerna som gör Migrationsverket till en intressant arbetsplats:

– Vi behöver förbättra vår förmåga och öka antalet resurser för att kunna öka digitaliseringstakten. Vi har gjort mycket, men mer behöver göras - IT-mässigt ligger det roligaste framför oss.

En bred kompetens för att skapa breda lösningar
Stefan Hansson arbetar med Migrationsverkets infrastruktur, framför allt inom nät och nätsäkerhet. Han säger att den breda kompetens som finns inom IT-verksamheten är en högst medveten strategi:

– När jag ser till mitt område inom infrastruktur har vi idag en väldigt bra blandning av människor med olika kompetens och bakgrund. Vi har de som arbetat här länge, men också många som är ny anställda. För att kunna behålla en stark IT-verksamhet över tid behövs en mångfald bland medarbetarna, och det har vi här.

"Vi har en bred målgrupp för våra tjänster"

– Tove Ståhl, krav­analytiker.

Joacim Wirebrand hoppade på arbetet hos Migrationsverket när han nyligen blev utexaminerad och han är nöjd med sitt val av arbetsgivare:

– Jag hade väl räknat med att få göra några hundår här först, men faktum är att folk har lyssnat på mina åsikter redan från början. Det är härligt att man från start får komma in med förslag och att det finns en förståelse för att det behövs nytänkande.

Joacim Wirebrand och Tove Ståhl arbetar båda som kravanalytiker. De ska vara en brygga mellan användaren och verkets lösningar. Det är inte bara kompetensbasen som är bred, användarbasen för verkets tjänster har också samma bredd.

– Vi har en bred målgrupp för våra tjänster, med människor som har olika utbildning och bakgrund. Vi måste hela tiden arbeta efter att våra tjänster ska vända sig till hela den gruppen av människor, säger Tove Ståhl.

Och Joacim Wirebrand slår också ett slag för de mjuka värden som gör att han trivs på Migrationsverket:

– I mitt yrkesliv var det en viktig aspekt att få arbeta med något som gör skillnad. I det här arbetet kan jag förbättra människors liv. Det är en härlig känsla. Vi jobbar hela tiden mot en intressant målgrupp. Det finns så olika anledningar till varför man sökt kontakt med Migrationsverket, och behoven är så väldigt spridda.

Presenteras av:

Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige vilket ställer höga krav på vår effektivitet och service. I arbetet med att utveckla och digitalisera vår verksamhet söker vi kontinuerligt fler skickliga medarbetare som vill göra skillnad.

Läs mer här