Solceller, energi och klimat i Mjölby

Mjölby kommun visar att även mindre kommuner kan bedriva ett energi- och klimatarbete som gör skillnad på riktigt. Nyckeln till framgång är samverkan, prioriteringar och att jobba både med den egna organisationen, medborgare och företag.

Nu antas en helt ny energi- och klimatstrategi i Mjölby kommun. Den styr främst det interna arbetet med energibesparingar och transporter, men inkluderar även det utåtriktade arbetet mot medborgarna och näringslivet. Ett viktigt fokusområde blir solceller – kommunen hoppas kunna ställa om till fem procent solcellsproducerad el inom det geografiska området innan 2030.

Till allmänhetens hjälp står Ann-Christin Nilsson Cedermo som ger kostnadsfri och opartisk rådgivning till företag och privatpersoner. Genom att visa på goda exempel och möjliga åtgärder kan företagen både spara pengar och energi.
– Det är en stor investering att satsa på solel, och innan man kan göra själva installationen behövs kunskap. Jag kan bidra med den kunskapen genom att exempelvis ta med intressenterna till privatpersoner eller företag som redan har en anläggning på plats, säger Ann-Christin Nilsson Cedermo, energi- och klimatrådgivare i Mjölby kommun.

Hennes tjänst finansieras delvis av Energimyndigheten, vilket har öppnat upp för ett mer kraftfullt klimatarbete i Mjölby kommun. Vid sin sida har hon Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg, som arbetar med att växla upp kommunens interna hållbarhetssatsningar.

Åsa Carlberg lyfter vikten av att som mellanstor och liten kommun anpassa energi- och klimatarbetet efter de lokala förutsättningarna.
– Arbetet med hållbarhet måste alltid utgå från kommunens huvuduppdrag och vara en del av ordinarie styrning. Det är inte verkningsfullt att jobba med tio nya områden samtidigt när de resurserna inte finns, säger Åsa Carlberg och fortsätter:

– Därför satsar vi i Mjölby på att istället arbeta med en eller två saker lite extra mycket under perioder, som just nu med bland annat fossilfria transporter, energibesparingar och solceller.

Dessutom stöttar Mjölby kommun mindre kommuner i sin närhet som inte har den ekonomiska möjligheten att ha en egen energi- och klimatrådgivare.
– Det känns viktigt att kunna dela med sig av den här resursen, och framförallt visa att den finns. Det är inte tillräckligt många som känner till att man kan få gratis och opartisk rådgivning, säger Ann-Christin Nilsson Cedermo.

Läs mer

I Mjölby kommun är målet att fem procent av elanvändningen ska vara solel. Det innebär att kommunen måste ha en årlig utbyggnadstakt på 18 procent. Vill du veta mer om solceller och bli en del av solcellssatsningen? Kontakta Ann-Christin Nilsson Cedermo, ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Läs mer om Mjölby Kommun