”Mjölby visade sig ha det alla efterfrågar”

Mer planeringstid, bra lönenivå och flera förmåner men framför allt - en genuin förståelse för att man behöver satsa för att utvecklas.
– I Mjölby investerar man och rekryterar fler pedagoger och alla nyanställda får ett unikt utformat introduktionsår. Det var jättevärdefullt för mig och nu är jag själv mentor, säger Camilla Moberg, utvecklingspedagog och grundlärare med inriktning mot fritidshem.

Camillas adept heter Linus Knutsson. De känner varandra väl eftersom han gjorde praktik på Camillas enhet under sin utbildning. Nu jobbar han som grundlärare med inriktning mot fritids­hem i Mjölby. 

– Jag bor i Linköping men har valt att pendla hit. Det är så mycket mer för­delaktigt här och det är enkelt att pendla med bra kommunikationer.

Han beskriver kommunens samverkan med universitetsutbildningarna som väldigt värdefull. 

– Kommunen bjuder bland annat in studenter till föreläsningar och möten med kollegor och medarbetare. Nu har jag själv gått hand­ledarutbildning på universitetet och har precis tagit emot en första praktikant. Det är jätteroligt.

Camilla Moberg håller med och tillägger:

– Vi har båda valt att bli handledare för att ha inblick i utbildningen och vara uppdaterad på den senaste forskningen - det är väldigt utvecklande som pedagog. Som handledare måste man hela tiden tänka efter varför man gör vissa saker och får nya infallsvinklar från studenten. 

Allt arbete som görs syftar till att med­arbetare och elever ska trivas och prestera sitt bästa. För några år sedan drog Mjölby
kommun därför igång två stora satsningar. Den första heter PRIO (Process Resultat Initiativ Organisation) och syftar till att höja elevernas resultat genom att skolorna utvecklar sina arbetssätt och sitt ledarskap.

– Det gör vi bland annat genom Mentor coaching, som är den andra stora satsningen, och innebär att kollegor coachar varandra i det dagliga arbetet. Våra förstelärare åkte för några år sedan till London för att utbildas inom detta och håller sedan dess i utvecklings­träffar på skolorna. Vi intervjuar kollegorna och utifrån resultaten följer vi upp med aktiviteter som skolan behöver jobba med. Det kan handla om kommunikation eller effektivitet i arbetsveckan. Alla nyanställda får en introduktion och nu i veckan ska vi ha en ny uppföljning. Vi är övertygade om att detta ger effekt, säger Camilla Moberg.

Under en lärarträff i länet förstod hon vilka skillnader det kan vara i villkoren mellan kommuner. 

– Vi har många utbildade lärare i kommunen, både inom förskola, fritids och skola. På vår enhet ligger vi otroligt högt med 14 utbildade lärare i fritidshem och fyra assistenter. Vi har flera timmar i veckan som är vikta åt planering och för oss som valt att gå mentorsutbildningen har vi ytterligare två timmar då vi träffar vår adept. Vi ligger bra till lönemässigt och har större lärartäthet på vår skola. Helt enkelt det som alla pedagoger efterfrågar, säger Camilla Moberg.

Presenteras av:

I Mjölby kommun bor drygt 27.000 personer och befolkningen ökar. Kommunen har tre större orter: Mjölby, Skänninge och Mantorp. Mjölby är störst och centralort. I kommunen finns också många mindre samhällen och en levande landsbygd. Vi tror på framtiden och drivs av kraften att göra de förändringar som behövs för att medarbetare och elever ska trivas och prestera sitt bästa.

Välkommen som lärare i Mjölby kommun!
I Mjölby kommun får alla nyexaminerade lärare ett unikt utformat introduktionsår. Introduktionsprogrammet innebär att det i tjänstefördelningen är avsatt två timmar i veckan för vardera den nya läraren och dennes mentor. Tiden används till samtal och förberedelser inför samtalen och följer den plan för mentorskapet som är framtagen utifrån tidigare nyanställdas, erfarna lärares och skolledares erfarenheter. Alla våra mentorer är utbildade i upplägget och materialet och de träffas regelbundet för att samtala kring sina erfarenheter och utvecklas i sitt mentorskap. Mentorskapet samordnas av personal som arbetar både inom lärarutbildningen vid Linköpings universitet och i Mjölby kommuns skolor.

I Mjölby kommun jobbar ungefär 2200 medarbetare för att göra våra kommuninvånares vardag så bra som möjligt.
Av dessa finns ungefär 900 medarbetare i våra skolor.

I Mjölby kommun deltar våra pedagoger fortlöpande kompetensutveckling utifrån tre övergripande fokusområden:

  • Pedagogiskt ledarskap
  • Kollegialt lärande
  • Fördjupad analys

 

Läs mer här