Förskola banar väg för fler miljömärkta byggnader

I dag är Moelven Byggmodul AB en av få aktörer som kan leverera Svanenmärkta skolor och förskolor. Just nu genomför de tio nya Svanenprojekt där skolbyggnader och flerbostadshus byggs klimatsmart.

Svanenmärkta förskolor och skolor är en relativt ny företeelse, men i takt med att intresset från beställare ökar spås de hållbara byggnaderna bli allt vanligare. Att bygga miljömärkt är bättre för klimatet och resulterar i mer hälsosamma inomhusmiljöer.

Förskolan Boängen utanför Knivsta centrum är med och sätter standarden för framtidens byggprojekt. Förskolan stod klar 2020 och uppfyller Svanens hårda krav på låg energianvändning, god ventilation och dagsljusinsläpp.

– När man bygger Svanenmärkt är det mycket fokus på energi, ljud och ljus. Men den stora biten handlar om materialval. Vi väljer byggmaterial som klarar tuffa krav kring miljö- och hälsoskadliga ämnen. Målet är att skapa en bättre innemiljö för barnen och de vuxna som ska vistas i lokalerna, säger Johan Nilsson, säljare på Svanencertifierade Moelven Byggmodul AB som byggt och levererat förskolan.

Ola Klinterhäll, projektchef på Turako AB som beställde projektet, berättar att förskolebarnen och personalen är nöjda med sin nya förskola. Förutom tydliga vinster för slutanvändaren ser han även att det finns ekonomiska incitament för att bygga mer miljömärkt. 

– Huvudskälet till att jobba med hållbarhet är naturligtvis att alla måste hjälpas åt med det vi kan. Men när det gäller finanseringsbiten kan man nog konstatera att miljöcertifiering kommer att vara helt avgörande för att få finansiering överhuvudtaget framöver, säger Ola Klinterhäll.

Möjligheten att bygga Svanenmärkt finns också för andra typer av byggnader, som äldreboenden och flerbostadshus. 

– Eftersom vi är Svanencertifierade har vi goda möjligheter att ta oss an den här typen av projekt, och vi sitter på ett stort kunnande kring hållbart byggande i trä, säger Johan Nilsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moelven Byggmodul AB
Ingår i koncernen Moelven Industrier ASA, är Nordens ledande producent av industri-framställda trämodulbyggnader, och levererar allt från arkitekturprisvinnande flerbostadshus till skolbyggnader, verksamhetslokaler och samhällsfastigheter på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Mer information: moelven.se/byggmodul

Kontakt: byggmodul@moelven.se