Zlatko Rihter, vd på Mölnlycke. Mölnlycke ser digitala lösningar som en väg att utveckla och effektivisera vården. Det kan till exempel handla om digitala verktyg som hjälper till med sårbedömning via bildanalys.

Stor innovationssatsning ska förbättra sjukvården 

För att utveckla vården krävs ett tätt samarbete med den medicintekniska sektorn. I en omfattande studie har Mölnlycke lyssnat på såväl vårdpersonal som patienter för att på djupet förstå sjukvårdens utmaningar. 
– Kundfokus är en av Mölnlyckes prioriteter och genom den här studien har vi investerat stort för att ta det till en ny nivå, för att förstå kundens både kända och okända behov, säger Zlatko Rihter, vd på Mölnlycke. 

De senaste åren har kantats av både medicinska genombrott och stora, världsomspännande utmaningar – som covid-19. Ledande medicintekniska bolaget Mölnlycke har under ett års tid genomfört en omfattande etnografisk studie där de lyssnat på läkare, pratat med sjuksköterskor, intervjuat patienter, besökt sjukhus och kliniker och fått enkätsvar – i nio länder på fyra kontinenter.  

Fokus i studien har särskilt kretsat kring företagets fyra affärsområden sårvård, operationsrumslösningar, operationshandskar och antiseptics. Resultaten har bidragit till värdefulla insikter för såväl Mölnlycke som den sjukvård de förser med livsviktiga lösningar och produkter. 

– Samverkan med sjukvården är centralt för oss, eftersom vi utgår från kunden i allt vi gör. Vi har identifierat deras viktigaste behov genom att studera våra kunder i deras vardagliga arbetsmiljö, med etnografi som metodik och med hjälp av expertis med bland annat antropologbakgrund, förklarar Zlatko Rihter. 

Många värdefulla insikter kring sårvård och operation
Idag lider cirka 40 000 svenska patienter av svårläkta sår, i många fall som ett resultat av en annan sjukdom. Det leder till att fokus ligger på att lindra och behandla sjukdomen och att mindre tid läggs på vård av såret. I förlängningen resulterar det i stora samhällskostnader, och med en åldrande befolkning förväntas både förekomsten av, och kostnaderna för, svårläkta sår öka. Enligt Zlatko Rihter visar studien att det finns ett stort utbildningsbehov gällande sårbehandling. 

– Tittar vi på sårvård, som är vårt största affärsområde, är det tydligt att sårbehandling i allt större utsträckning utförs av generalister, det vill säga vårdpersonal som inte har det som sin specialkompetens. Det ökar risken för felbedömningar och att såret läker långsammare eller inte alls. Det skapar både lidande för patienten och stora kostnader för samhället. 

Studien gav även goda insikter till Mölnlyckes andra tre affärsområden, ett av dem är operationsrumslösningar. 

– Pandemin innebar många inställda operationer och en hård press på personalen, som ledde till att många valde att lämna vårdyrket. Det här ställer ännu högre krav på att ha ett effektivt flöde i operationsrummet. Vi har också fått bekräftat hur viktigt det är att erbjuda operationshandskar som både är bekväma och har en passform som gör att sjukvårdspersonalen kan utföra sitt jobb på ett bra sätt, säger Zlatko Rihter. 

"Digitala lösningar kan bidra till en mer effektiv vård”
Ytterligare en viktig lärdom från studien är digitaliseringen och hur vården ska förhålla sig till den. Användandet av digital teknik inom hälso- och sjukvård förväntas öka kraftigt under de kommande åren globalt, vilket kan innebära stora möjligheter. 

– Vi är övertygade om att digitala lösningar kan bidra till en mer effektiv vård. Därför tittar vi på ny teknik med olika digitala lösningar för att stötta vården, i syfte att kunna ställa rätt diagnos och sätta in rätt behandling. Det kan till exempel handla om verktyg som hjälper till med sårbedömningen via bildanalys, belyser Zlatko Rihter och avslutar: 

– Det här är den största innovationssatsningen vi gör inom Mölnlycke. Vi investerar många miljoner i detta och håller nu på att rekrytera och bygga upp nya kompetenser inom vår forskning/utveckling. 

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicintekniska produkter och lösningar som utrustar vårdpersonal för att uppnå bästa patient-, kliniska och ekonomiska resultat. Organisationen består av fyra decentraliserade affärsområden – sårvård, operationsrumslösningar, operationshandskar och antiseptics. Mölnlycke, som är en del av Investor AB, har cirka 8 400 anställda och verkar i mer än 100 länder världen över. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 

www.molnlycke.com