Risk för omfattande vårdskuld
efter pandemin

Vid pandemins intåg ställdes många planerade behandlingar in eller flyttades fram till förmån för den livsavgörande pandemivården. Detta medförde två omfattande utmaningar.
– Förutom att vårdens produktbehov förändrades totalt, riskerar vi nu en allvarlig vårdskuld, konstaterar Anna Dahlberg, ansvarig för Mölnlyckes affärsområde operation i Norden.

Då pandemin bröt ut ställdes vården inför ett oväntat problem. Plötsligt blev man oerhört medveten om vilken utrustning man använde och behövde – såväl som vilka produkter man inte hade tillgång till. Vårdens leverantörer behövde snabbt ställa om sitt utbud för att akut tillhandahålla effektiv skyddsutrustning.

För Mölnlycke, vars huvudsakliga fokus ligger på avancerad sårbehandling samt på lösningar som kundanpassade set till operationer, innebar situationen en omställning såväl lokalt som globalt.

Mölnlycke ställde snabbt om sin produktion, ökade volymerna och utvecklade samarbeten med befintliga leverantörer, för att stötta vården och säkra leveranser av framför allt skyddsutrustning. Men medan vårdens fokus naturligt riktades mot pandemipatienter hamnade andra patientgrupper lite i skymundan.

Risk för underdiagnostisering
–Då operationer ställdes in och färre sökte vård för olika typer av sårbehandling, behövde vi snabbt hitta nya lösningar för att kunna supporta våra kunder, säger Anna Bertilsson, Nordiskt ansvarig för affärsområde sår och sårbehandling hos Mölnlycke, och fortsätter:

– De som drabbades hårdast, förutom de patienter som inte fick sin planerade operation, var de äldre och multisjuka. Förutom att de är särskilt känsliga för Covid-19, är det också de som främst lider av svårläkta sår. Risken är att det nu finns en stor grupp av underdiagnostiserade patienter som inte har fått adekvat behandling, vilket kan leda till mycket allvarliga konsekvenser.

Man vet också att antalet trycksår har ökat när vården behövde fokusera på att rädda liv och tiden inte fanns till omvårdnad på samma sätt. När nu allt fler vaccineras och samhället börjar se en långsam återgång till mer normala förhållanden, betonar både Anna Dahlberg och Anna Bertilsson att vi sannolikt står inför en omfattande vårdskuld.

För att vården ska klara den utmaningen är det avgörande att man lyckas implementera processer och innovationer som bidrar till tidseffektivisering och kostnadsbesparingar, men som ändå säkrar god livskvalitet för patienten.

–Där kan Mölnlycke med helhetslösningar för kirurgi spela en avgörande roll. Våra skräddarsydda sterila set med alla engångsprodukter för en specifik operation reducerar förberedelsetiden och ökar effektiviteten i operationsrummet. Till detta har vi våra högkvalitativa förband som både bidrar till en snabbare läkning utan komplikationer samt att förhindra trycksår, säger Anna Dahlberg.

Digitala lösningar underlättar
De är båda övertygade om att den accelererade digitala utvecklingen kommer att spela en avgörande roll för att underlätta omställningen. Acceptansen för digitala lösningar inom vården ökar, vilket skapar nya möjligheter för såväl digitala vårdverktyg och videomöten som utbildningar på distans.

–För att möta detta erbjuder vi nu en mängd olika digitala on-demand utbildningsmoduler, webbinarer och har precis lanserat en app som stöttar bedömning och behandling av sår. Digitala lösningar kan bidra till en effektivare vård, vilket blir både kliniskt och hälsoekonomiskt relevant. Sammantaget kräver framtiden att vi tar ett gemensamt helhetsgrepp kring vårdsituationen och här ska Mölnlycke vara en av parterna, avslutar Anna Bertilsson.

Mölnlycke Health Care är en världsledande leverantör av medicinska lösningar. Företaget utformar och levererar produkter och lösningar för att förbättra vårdkvaliteten i alla vårdmiljöer; från sjukhuset till hemvården och allt däremellan.

www.molnlycke.se