Mölnlycke ser att digitala verktyg kommer att spela en allt viktigare roll för att stödja och förbättra sårvården i framtiden.

Mölnlycke vill förbättra svensk vård genom innovation och digitala lösningar

Drygt 40 000 patienter i Sverige lider idag av svårläkta sår som till allt större del behandlas av sjukvårdspersonal med en bred, generell kunskap, alltså inte specialister. Med innovation och digitala lösningar vill Mölnlycke bidra till att effektivisera vården, såväl inom sårbehandling som företagets övriga affärsområden.

Investor-ägda Mölnlycke utvecklar och levererar produkter och lösningar för att uppnå de bästa resultaten inom sjukvården. Sårvård är det största av Mölnlyckes fyra affärsområden, där de andra är operationsrumslösningar, operationshandskar och antiseptics.

I Sverige uppskattas kostnaderna för sårbehandling till 2–4 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Med en åldrande befolkning förväntas dessutom förekomsten av svårläkta sår öka.

Vill utveckla sårvården
Mölnlycke, som erbjuder en rad medicintekniska produkter och lösningar som stöttar behandling och bedömning av sår, vill nu med ny teknik och digitala lösningar utveckla sårvården till att kunna ställa rätt diagnoser och sätta in rätt behandling i ett tidigt skede.

– Det är tydligt att sårbehandling i allt större utsträckning utförs av generalister, det vill säga vårdpersonal som inte har sårbehandling som sin specialkompetens. Detta ökar risken för felbedömningar och att såret läker långsammare eller inte alls. Det skapar i sin tur både lidande för patienten och stora kostnader för samhället, säger Zlatko Rihter, vd på Mölnlycke, och fortsätter:

– Vi vill ta sårvården till nästa nivå och därför förstärker vi nu vår forskning och utveckling med nya kompetenser inom ett antal områden. För att driva vår innovation framåt använder vi oss alltid av en vetenskaplig startpunkt – där akademin tillhandahåller metodik och vedertagna sätt att arbeta.

Zlatko Rihter, vd på Mölnlycke.

Kundfokus högsta prioritet
Mölnlycke utgår från kunden i allt de gör och använder en etnografisk metodik för att studera sina kunders beteenden och identifiera problem och behov. Det är startpunkten för företagets innovation, digitalisering, hållbarhetsarbete och investeringar.

– Kundfokus är en av Mölnlyckes högsta prioriteringar och vi har nu investerat stort i en studie för att ta det till en ny nivå, genom att studera vårdpersonalen i deras vardag, förklarar Rihter.

Inom operationsrumslösningar, Mölnlyckes näst största affärsområde, är det tydligt att vården är pressad av både tid och kostnader. Varje förlorad minut i operationsrummet kostar stora pengar.

– Här handlar det om att hitta lösningarna som gör att vi till operationsrummet kan leverera exakt de produkter man behöver vid exakt rätt tidpunkt. Återigen handlar det om att driva hållbar innovation framåt med hjälp av digitala lösningar.

Hållbarhet i fokus
All innovation sker inom ramen för hållbarhet. Den strategiska hållbarhetsplanen “WeCare” är integrerad i alla delar och stärker verksamhetens möjlighet att skapa värde för alla sina intressenter.

– I våra operationsdraperingar har vi nu till exempel börjat ersätta oljebaserat plastmaterial med biobaserat material. Den här konverteringen sker steg för steg och det finns en plan för hur vi ska implementera detta på flera av våra produkter. När vi nyligen vann en upphandling på draperingar i Norge, var det ett första exempel på en situation där kundens höga miljökrav var avgörande till Mölnlyckes fördel, avslutar Zlatko Rihter.

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicintekniska produkter och lösningar som utrustar vårdpersonal för att uppnå bästa patient-, kliniska och ekonomiska resultat. Organisationen består av fyra decentraliserade affärsområden – sårvård, operationsrumslösningar, operationshandskar och antiseptics. Mölnlycke har cirka 8 000 anställda och verkar i mer än 100 länder världen över. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Sedan 2007 är företaget en del av Investor AB.