Mora tar strategiskt grepp om sina skolor

Mora är en välmående kommun. Här har människor tillgång till fantastisk natur med ypperliga träningsmöjligheter, de flesta har jobb och det finns bra kommunikationer. För ett drygt år sen visade Skolinspektionens analyser att med dessa förutsättningar så borde Moras skolor vara bättre än de var. Då tog kommunen ett samlat grepp och prioriterade tre områden; Rekrytering, Rum och Resultat.

– När det gäller rekrytering avser vi att anställa resurspedagoger som ska ta ett större ansvar för elevernas livssituation och stötta där det behövs så att lärarna kan göra det de är bäst på, nämligen undervisa, säger rektor Pontus Bråmer. 

Han berättar att den moderna skola man vill ha inte alltid fungerar optimalt i lokaler som är byggda i en annan tid med fokus på katederundervisning.

– Vi utreder därför möjligheten att slå ihop två högstadieskolor och bygga en ny, modern skola. På detta sätt samordnar vi dessutom resurser och kompetens. Rockaden innebär nya möjligheter för alla skolor på ett sätt som känns väldigt spännande.

Mora kommun står liksom övriga landets skolor mitt i den digitala utmaningen och var tidigt ute med samarbeten som skapat ett riktigt bra, stabilt nätverk.

– Vi har redan börjat utbilda lärarna enligt Skolverkets nya direktiv och kommer att skala upp under våren. Det är en evolution som pågår - från faktabaserad till resonerande, argumenterande skola. Nu har vi dessutom blivit utvalda av Skolverket att delta i projektet ”Samverkan för bästa skola”, den största nationella satsningen hittills, för att lyfta skolor där bland annat lärarcoaching, rektorscoaching och kompetensutveckling i tillgängligt lärande är några av insatserna. 

Presenteras av: