Jeffrey Mason, Johan Östman, Sofia Mogensen. Mpya Sci & Tech har specialister med nyckelkompetenser inom teknik och naturvetenskap som snabbt kan sätta sig in i företagens olika utmaningar och bidra med expertkunskaper.

Specialistkompetens stärker företagens tillväxt

Företag i utveckling ställs ständigt inför nya utmaningar. Inte minst när det gäller att snabbt få specialistkompetens på plats för till exempel kvalitetssäkring, innovation eller produktion. Vilket kan vara en förutsättning för företaget att fortsätta leda utvecklingen, eller reagera på nya förväntningar från marknad och kunder.

Mpya Sci & Tech jobbar med att hjälpa företag hitta rätt personer till rätt uppdrag, och har samlat specialister med nischad kompetens, lång erfarenhet och breda nätverk.

– Fördelen med en specialist under en begränsad tid är att man får precis den kompetens man behöver, när man behöver den. Att ta in specialistkompetens under en period blir helt enkelt ett sätt för kunder att agera agilt, säger Johan Östman, CEO på Mpya Sci & Tech.

Samlad nyckelkompetens
Mpya Sci & Tech har specialister inom flera olika områden, bland annat life science, industri och teknik. Och kraven är höga på experterna. Konsulten Sofia Mogensen har lång erfarenhet av life science-branschen och kommer ofta in i projekt när utvecklingsfasen är avslutad och företaget närmar sig produktionsstart.

– I det uppdrag jag arbetar i nu är min uppgift att säkerställa att företaget är redo för kommersialisering av sin första produkt. Bland annat behövde de hjälp med att förtydliga arbetsprocesser och ansvarsfördelning, både internt och i samarbete med tillverkare, berättar hon.

Expertråd
Konsulten Jeffrey Mason berättar att hans nuvarande uppdrag innebär att samordna och installera all utrustning när företaget BioLamina bygger en ny produktionsanläggning.

– Det är ett varierande arbete där mycket händer samtidigt och jag är med i flera parallella processer. Många företag vill ta in experter med lång erfarenhet för att få råd och säkerställa att de har tänkt på allt.

Mpya Sci & Tech är ett konsult- och rekryteringsföretag inom teknik och naturvetenskap grundat 2019 med ambitionen att ge specialister en miljö att trivas och utvecklas i. Inte bara vad gäller kunskapsdelning och förkovran, utan också vad gäller ett hållbart yrkesliv där alla delar av livet får plats. Mpya Sci & Tech har sin hemmabas i Stockholm, Uppsala och Göteborg och har ca 100 anställda medarbetare.

Läs mer hos Mpya Sci & Tech