Evidensbaserad metod mot ungdomskriminalitet – så funkar det

Kriminalitet bland unga är ett samhällsproblem som tycks svårt att få bukt med. Politiker talar om strängare straff och hårdare tag – men dessa lösningar saknar vetenskaplig grund. MST, multisystemisk terapi, är en evidensbaserad metod som enligt Socialstyrelsen bör användas när det kommer till ungdomskriminalitet. Några som har haft positiva erfarenheter av detta är Isac och hans familj.

Isac, som idag är 13 år gammal, umgicks för ett år sedan i kretsar som bidrog till att hans beteende förändrades, han rymde hemifrån och begick kriminella handlingar. Som tur var har en familj som märkte av att Isacs förändrades och agerade.

– Isacs beteende ändrades helt. Han brukade lyssna på oss i familjen och vara duktig i skolan men sen vände han 180 grader. Vi försökte prata med honom men han ville inte lyssna och även om vi fick bra hjälp från skolan hamnade vi i ett läge där vi inte visste vad mer vi kunde göra, berättar Isacs storasyster.

Ett avgörande möte
Efter ett möte med Socialtjänsten bestämde sig familjen att tacka ja till MST som riktar in sig på ungdomar mellan 12 och 17,5 år som exempelvis inlett ett droganvändande eller börjat utföra kriminella handlingar. Det är en hemmabaserad behandling som kräver att ungdomen har vuxna omkring sig som kan och vill axla ansvar för att hjälpa till med att åstadkomma förändring som också håller över tid. Man riktar in sig på den individuella ungdomen som är omgiven av olika system som hänger ihop och behöver samarbeta för att nå resultat. Dessa inkluderar ungdomen själv, familjen, kompisarna, skolan och närområdet.

Ridwana Yahaya är en del av ett MST-team och är den terapeut som hjälpt Isac och hans familj.

– MST handlar om att analysera vilka faktorer som bidrar till beteendet och vad vi behöver arbeta med. Isac hade aktiva beteenden såsom kriminalitet och drog- och skolproblematik när vi klev in, vilket ger goda förutsättningar för att vi kan göra nytta utifrån MST-modellen.

Isac vågar idag drömma om framtiden till skillnad från när MST startade.

– Jag mådde inte så bra innan Ridwana kom in helt ärligt. Efter en intensiv period med hårt arbete har situationen blivit avsevärt bättre. Isacs familj har varit involverade hela vägen och idag, ett halvår efter avslutad behandling, är han på en bättre plats. Stressen och otryggheten är borta, han är drogfri, inte involverad i kriminalitet, det går mkt bättre i skolan och han vågar drömma om framtiden.

– Målet är att börja på gymnasiet, avslutar han.

Av de drygt 3 800 familjer som MST arbetat med i Sverige bor 91% hemma och 84% uppvisar ingen kriminalitet efter avslutad behandling.  Kvalitetssäkring och datauppföljning är ett krav i alla behandlingar. Över 70 studier är gjorda på MST både Sverige och internationellt.

Mer information: www.mst-sverige.se