Kv. Princeton. Illustration: White Arkitekter

MVB bygger hus med
mervärde för framtiden

MVB har sedan starten på 1960-talet profilerat sig som ett byggföretag med fokus på kvalitet och hållbarhet. Som lokal aktör har företaget ett stort engagemang för närområdet där man har sin verksamhet och att bidra till en hållbar stad. Ett särskilt aktuellt projekt är Kv. Princeton i nya Hagastaden, en 27 000 kvm stor fastighet för forskning och utbildning inom Life Science.

Utmaningarna när det gäller att bygga för morgondagens krav är många. Om alla som vill ska ha möjlighet att bo och verka i staden och samtidigt må bra, kommer det att förutsätta ett nytt sätt att se på byggande.

– Ska vi klara framtiden måste vi som är samhällsbyggare hjälpas åt, betonar vice vd i MVB Öst, Tobias Lundberg.

Hållbart byggande har länge varit en av MVB:s hjärtefrågor. Det har legat till grund såväl för devisen Älska staden som för MVB:s uttalade långsiktighet.

– Vi tror på alla möjligheter som staden skapar och vill bidra till att bygga den på ett sätt som håller. Det gör vi genom att fortsätta att arbeta med energieffektiva hus, hållbara material och varaktiga miljöer.

Ger enormt mervärde
Hållbar stadsutveckling innebär dock att också lägga tid på att bevara och vårda det som finns. Ett fint exempel är ombyggnaden av Eastmaninstitutet, för vilket MVB vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris.

- Varje projekt och kund är unik, oavsett om det är ett ROT-projekt eller en nybyggnad. Slutresultatet är ett hus som kommer att stå i generationer, användas och bidra till stadens fortlevnad och historia. Därför är det så spännande att arbeta med Princeton – det är en viktig satsning som ger ett enormt mervärde till Hagastaden.

Höga krav på klimatavtryck
Beställare är Vitartes, ett av de ledande utvecklingsbolagen inom Life Science. Princeton förväntas bli färdigställt under hösten 2021 och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och Breeam very good.

- Princeton har gett oss möjlighet att bevisa vår kunskap och förmåga att ta oss an projekt av den här storleken. Arbetet sker i nära samarbete med vår beställare och det är höga krav på miljöprestanda och framtida klimatavtryck, något som ligger helt i linje med MVB:s hållbarhetsarbete, avslutar Tobias.

MVB Öst har på knappt 20 år vuxit från rollen som ett mindre byggföretag till att vara en betydande aktör i regionen, utan att tappa närheten till kunden och den familjära företagskulturen. Tillsammans med MVB Syd i Skåne och MVB Astor Bygg i Västra Götaland är man idag ett av Sverige största privatägda byggbolag.

www.mvbab.se