Anders Eklund och Daniel Nordh.

Rätt logistikstöd ger byggprojekt ekonomiska och miljömässiga besparingar

Produkt- och konsultbolaget Myloc fokuserar på att förenkla komplexa logistikflöden. En av produkterna, molntjänsten Myloc® Construction, är en logistikplattform som hjälper byggprojekt att effektivisera sin byggproduktion.
– Med Myloc® Construction kopplar vi ihop alla inblandade aktörer i ett och samma logistiksystem, skräddarsytt för byggbranschen, säger Anders Eklund, Myloc.

Med lärdomar från över 300 byggprojekt har Myloc sett både lyckade och misslyckade försök när projekt implementerar bygglogistik. Anders, som är en av Mylocs medgrundare, förklarar att framgången ofta ligger i att förenkla och strömlinjeforma samspelet mellan olika aktörer.
– En stor del av byggproduktion handlar om att hantera stora mängder information och resurser på ett smidigt sätt, med målet att få rätt material och verktyg i rätt tid och på rätt plats. Lyckas man med det ökar förutsättningarna för effektivare produktion.

Flera avsevärda fördelar
Detta kan dock vara lättare sagt än gjort. Förutom att många byggen för närvarande sker i tätorter, där det är ont om plats, är det ofta komplicerat att samordna kommunikation och leveranser med samtliga inblandade entreprenörer och partners. Myloc® Construction är därför utformad för att på ett systematiskt sätt bidra till en smidigare administration, något som medför en mängd avsevärda fördelar.
– Ju mer genomtänkt logistiken är, desto mindre plats behövs. Med systematisk planering och samordning kan man även påtagligt minska sin resursanvändning och öka sin automatisering, vilket naturligtvis ger positiva effekter på både ekonomin och miljön. Därtill reduceras risken för störningar, konstaterar Daniel Nordh, kundansvarig inom området hos Myloc.

Börja planera tidigt
Både Daniel och Anders understryker vikten av att planera logistiken tidigt, helst innan man ens upphandlar entreprenörer och börjar bygga. Först då har man möjlighet att skapa ett upplägg med ett heltäckande perspektiv.
– De projekt som lyckas sätter spelreglerna för logistiken redan innan produktionen startar, det är då utrymme finns för att kommunicera hur arbetssättet ska fungera. Enhetliga processer för projektets entreprenörer är a och o. Utan heltäckande rutiner ökar risken för att icke värdeskapande tid uppstår när entreprenörer istället får lägga sin tid på att leta efter material och utrustning.

 

FAKTA OM MYLOC
Myloc utvecklar koncept och molnbaserade lösningar som ger kunder effektivare supply chain- och logistikflöden. Företaget fokuserar på att genom digitalisering förenkla och automatisera gränsöverskridande verksamhetskritiska processer.

www.myloc.se