Fler kvinnor vill göra karriär i byggbranschen

Byggbranschen har länge lyft behovet av att öka jämställdheten. Nu växer intresset och fler kvinnor söker till yrkeshögskolornas byggutbildningar.

Sedan år 2018 har andelen kvinnliga sökande till utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik ökat med hela 45% i Sverige. Till yrkeshögskolan Nackademins byggutbildningar ökade antalet kvinnliga sökande med 38% under samma period.

  Jämställdhet i byggindustrin har varit på tapeten i flera år och branschen skriker efter kompetens. Därför är det glädjande att se att intresset har ökat så markant och att fler kvinnor vill göra karriär inom byggbranschen, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Många ser yrkeshögskolan som en väg att snabbt få in foten på arbetsmarknaden, eftersom utbildningarna kombinerar teori med praktik. För att ännu fler ska ha möjlighet att söka en utbildning, erbjuder Nackademin preparandkurser i olika ämnen. Genom preparandkurserna blir kursdeltagarna behöriga att söka en utbildning på Nackademin – vilket sedan kan avspeglas i antagningsstatistiken:

  70% av de kvinnor som blivit antagna till våra byggnadsingenjörsutbildningar hade gått en preparandkurs innan, förklarar Astrid Westfeldt Corneman.

Sysselsättningsgraden bland examinerade yrkeshögskolestudenter i Sverige var den högsta någonsin förra året. Bland Nackademins byggstudenter hade 98% jobb efter examen år 2018 – vilket var högre än genomsnittet.

Presenteras av:

Byggutbildningar på Nackademin

  • Byggnadsingenjör med inriktning mot hållbart byggande, produktion, anläggning eller ROT
  • Energiingenjör
  • Järnvägsingenjör
  • Platschef
  • VA-projektör
  • Preparandkurser för dig som idag saknar behörighet

Läs mer här